Martin Linge produserer

1. juli 2021 12:26 CEST | Sist endret 1. juli 2021 16:30 CEST
Martin Linge-feltet
Martin Linge-plattformen med Maersk Intrepid til venstre og Floatel Endurance til høyre.
(Foto: Jan Arne Wold & Øyvind Gravås / Equinor)

30. juni klokken 21.56 startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Martin Linge i Nordsjøen. Feltet drives med kraft fra land, som gir lave CO2-utslipp, og har også kontrollrommet på land.

– Dette er en stor dag for alle som jobber med Martin Linge, for Equinor og for vår partner Petoro. Jeg vil rette en stor takk til alle som har stått på for å levere prosjektet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Forventet utvinnbare ressurser er om lag 260 millioner fat oljeekvivalenter og platå vil feltet produsere om lag 115 000 fat oljeekvivalenter daglig.

– Martin Linge er et viktig bidrag til norsk olje- og gassproduksjon. Ny infrastruktur i dette området gjør det også mulig å realisere nye funn i framtiden. Equinor har etablert en tverrfaglig gruppe som ser på mulighetene i et større område rundt Martin Linge, sier Rune Nedregaard som er direktør for område sør i Utforskning og produksjon Norge.

Arne Sigve Nylund (t.v.) og Rune Nedregaard - portretter
Arne Sigve Nylund (t.v.), konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser, og Rune Nedregaard, direktør for område sør i Utforskning og produksjon Norge.

Martin Linge-plattformen forsynes med kraft fra land gjennom verdens lengste vekselstrømkabel på 163 kilometer. Denne kommer fra Kollsnes i Hordaland.

– Elektrifisering er et av de viktigste tiltakene vi gjør for å redusere CO2-utslipp fra virksomheten vår, sier Rune Nedregaard.

Plattformen ble koblet til kraft fra land i desember 2018, og det flytende lagerskipet som ligger på Martin Linge-feltet ble koblet til landstrøm like etter. Dette er verdens første lagerskip som er forsynt med strøm fra land.

Martin Linge er også den første plattformen på norsk sokkel som har blitt startet opp fra land. Produksjonsbrønner og prosessanlegg opereres fra kontrollrommet i Stavanger og operatørene i havet bruker nettbrett i felt for å samhandle med kollegene i kontrollrommet og støttesenteret på land. Dette vil redusere kostnader i driftsfasen.

Martin Linge-prosjektet har hatt mange utfordringer. Opprinnelig skulle produksjonen ha startet i 2016. Utbyggingen av Martin Linge-feltet har også kostet dobbelt så mye som opprinnelig planlagt, 63 milliarder kroner (2021) mot opprinnelig 31,5 i plan for utbygging og drift fra 2012.

Equinor kjøpte Totals andeler i feltet i mars 2018 og overtok samtidig operatørskapet og ansvaret for å ferdigstille feltutviklingsprosjektet.

Om lag 2500 personer i havet og på land har jobbet med å gjøre plattformen klar for produksjon. Ferdigstilling i havet er i utgangspunktet utfordrende i et prosjekt som har gått gjennom flere vintersesonger. I tillegg har koronapandemien med begrensinger på personell og andre smittevernhensyn ført til ytterligere forsinkelser.

– Det har vært en svært krevende jobb, og mer utfordrende enn forventet, men sammen med leverandørene og partner Petoro har vi nå nådd målstreken. Nå skal Martin Linge produsere og skape arbeidsplasser og verdier til samfunnet i mange år framover, sier Nylund.

Relatert side og nedlastinger

Om Martin Linge

  • Martin Linge-feltet er bygget ut med en integrert brønnhode-, produksjons- og boligplattform på stålunderstell samt et fast forankret lagerskip for olje. Etter behandling på lagerskipet blir oljen sendt videre til markedet med skytteltankere. Gassen strømmer gjennom et nytt rør som forbinder feltet med en eksisterende rørledning til St. Fergus i Skottland.
  • Equinor er operatør og største eier med 70 prosent. Petoro (30 prosent) er eneste partner.
  • Martin Linge ble funnet i 1978. Feltet ligger 42 kilometer vest for Oseberg, på 115 meters dyp.
  • Produksjonen vil nå platå i 2022 og da vil Martin Linge produsere om lag 115 000 fat per dag.