Meldepliktig handel

28. juli 2021 14:35 CEST

Primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA, har den 28.07.2021 kjøpt 2.900 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 174,2056 kroner.

Detaljer om handelen er inntatt i vedlagte vedlegg.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12