Meldepliktig handel

9. september 2021 08:05 CEST

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor ASA, har den 8. september 2021 solgt 12.000 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 198,88 kroner.

Detaljer om salget av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12