Equinor selger 10% i Dogger Bank C og utvider samarbeidet med Eni

2. november 2021 11:00 CET | Sist endret 2. november 2021 11:25 CET
Map showing Dogger Bank location

Equinor har inngått en avtale med Eni om salg av 10% eierandel i havvindprosjektet Dogger Bank C i Storbritannia.

Equinor fortsetter å skape verdi fra havvindparken og oppnår et vederlag for eierandelen på om lag 70 millioner britiske pund.

Eni har også inngått en avtale, på samme vilkår, om kjøp av 10 % i Dogger Bank C fra prosjektpartner SSE Renewables. Når transaksjonen er fullført, vil ny aksjonærfordeling i Dogger Bank C-prosjektet være: SSE Renewables (40 %), Equinor (40 %) og Eni (20 %).

Avtalen gjelder med virkning fra ferdigstilling av prosjektfinansieringen, som ventes innen utgangen av 2021. Transaksjonen ventes å bli fullført i første kvartal 2022, avhengig av godkjenning fra myndigheter og långivere samt normale prisjusteringer.  

– Med denne havvindtransaksjonen fortsetter vi å skape verdier fra Equinors fornybarvirksomhet. I likhet med Dogger Bank A og B følger salget i Dogger Bank C vår strategi om tidlig inntreden i stor skala i utvalgte markeder, der vi utnytter vår offshore-kompetanse til å modne frem prosjekter og redusere risiko, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

Pål Eitrheim - portrett
Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Equinor og SSE Renewables sikret seg havvindkontrakter på 3,6 GW for Dogger Bank i britiske myndigheters Contract for Difference-auksjoner i 2019. De første to fasene, Dogger Bank A og Dogger Bank B, sikret prosjektfinansiering på konkurransedyktige vilkår i 2020, noe som understreker hvor attraktiv havvind er i Storbritannia og tilliten til partnerskapet (JV).

Når Dogger Bank er fullført, vil det bli verdens største havvindpark. Samlet vil den produsere om lag 18 TWh fornybar kraft, som er tilstrekkelig til å dekke 5 % av kraftetterspørselen i Storbritannia, og tilsvarer strømforsyningen til seks millioner britiske hjem.

Det utvidede partnersamarbeidet vil gi flere synergier på tvers, både i bygge- og driftsfasene av havvindparken Dogger Bank. SSE Renewables skal fortsette å lede utbyggingen av prosjektet, og Equinor skal være operatør for havvindparken i driftsfasen.

– Dogger Bank er den største havvindparken i verden under utbygging. Sammen med SSE Renewables er vi glade for å fortsette med Eni som en industriell partner i alle tre fasene av havvindutbyggingen. Sammen skal vi levere verdi til Storbritannia i mange år framover, og bidra i utviklingen av en klimanøytral framtid for Storbritannia, sier Eitrheim.

Equinor har som mål å bli et stort globalt havvindselskap, og forventer å øke sin nåværende installerte fornybarkapasitet til 12-16 GW innen 2030.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Media Relations: Magnus Frantzen Eidsvold, +4797528604
  • Investor Relations: direktør Peter Hutton, +44 7881 918 792

Relaterte sider og nedlastinger

Om havvindparken Dogger Bank

Prosjektet ligger over 130 km utenfor nordøstkysten av England.

På grunn av anleggets størrelse og skala bygges det ut i tre faser: Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C. Hver fase får en installert kapasitet på 1,2 GW, og forventes å produsere rundt 6 TWh kraft hver årlig. Sammen kan de levere om lag 5 % av Storbritannias anslåtte kraftproduksjon.

Om Equinor

Equinor forsyner over en million europeiske husstander med fornybar kraft fra havvind. I Storbritannia er selskapet i dag operatør for tre havvindparker, blant annet verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland. I tillegg til utbyggingen av Dogger Bank, planlegger Equinor å utvide to av sine havvindparker i Storbritannia, og dobler dermed kapasiteten utenfor kysten av Norfolk.

Om SSE Renewables

SSE Renewables er en ledende utvikler, eier og operatør av prosjekter innen fornybar energi i Storbritannia og Irland, med en portefølje på om lag 4 GW landbasert vindkraft, havvind og hydrogen. Selskapet, som er en del av det FTSE-listede selskapet SSE plc, har som strategi å fremme omstillingen til en klimanøytral framtid gjennom utvikling, bygging og drift i verdensklasse av fornybare energianlegg.