Store oppdrag tildeles norsk industri for Wisting-feltet

10. november 2021 12:01 CET | Sist endret 11. november 2021 08:08 CET
Wisting FPSO - illustrasjon
(Illustrasjon: Asle Haugland / Equinor ASA)

Equinor har på vegne av partnerne i Wisting-lisensen i dag signert kontrakt med Aker Solutions for forprosjektering og design (FEED) av en flytende produksjons- og lagerinnretning (FPSO). Studien har en verdi på om lag 350 millioner kroner, og inkluderer en gjennomføringsopsjon beregnet til 8 - 12 milliarder kroner.

– Equinor jobber godt sammen med partnere, leverandørindustri og myndigheter for å sikre en god utvikling av Wisting-feltet som imøtekommer de krav som forventes for framtidig produksjon av olje og gass. Vi planlegger å levere plan for utbygging og drift til myndighetene i slutten av 2022. En beslutning om utbygging av Wisting-feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og ringvirkninger til norsk leverandørindustri både i utbyggings- og driftsfasen, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling.

Wisting-feltet er en selvstendig feltutbygging som ligger i Barentshavet og inneholder i underkant av 500 millioner fat oljeekvivalenter. Det er forventet investeringer i størrelsesorden 60-75 milliarder kroner. Konseptet som er valgt for Wisting-utbyggingen består av en sirkulær FPSO med strøm fra land som en integrert del av den tekniske løsningen. Det innebærer svært lave CO2-utslipp fra feltet.

FEED-kontrakten har en opsjon på prosjektering, bygging og installasjon (EPCI). Arbeidet gjennom FEED består i å utvikle en flytende produksjonsenhet hvor Aker Solutions får ansvar for å skape en helhetlig løsning som omfatter dekksanlegg, boligkvarter og skrog. Leverandøren forventer at det samlede arbeidsomfanget vil kreve rundt 5500 årsverk. En eventuell opsjonsutøvelse vil bli gjennomført ved investeringsbeslutning.

Arbeidet i FEED-fasen vil involvere opptil 270 personer og hovedsakelig foregå i Norge. Leirvik AS og Sevan SSP AS vil bidra som underleverandører på ingeniørtjenester for henholdsvis boligkvarter og skrog.

Bilde fra kontraktsigneringen
Kjetel Digre (fra høyre), konsernsjef i Aker Solutions, Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser, og Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling.

– Vi får nå en leverandør med tung og relevant erfaring innenfor ingeniørarbeid og bygging av komplekse offshoreprosjekter på norsk sokkel. Kontraktstrategien baserer seg på bruk av norske leverandører gjennom tidliginvolvering, og vil gi muligheter for å utnytte den lokale leverandørindustrien i nord og bidra til ytterligere utvikling av denne. Kontrakten kan bidra til sysselsetting for norske verft og bedrifter i mange år fremover, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser.

Equinor samarbeider med leverandørnettverket Petro Arctic som gjennomfører kartlegging av og dialog med leverandørmarkedet i nord. Sammen planlegger vi å arrangere leverandørseminar i løpet av 2022.

Flere FEED-studier er tildelt i forbindelse med at partnerne i Wisting har besluttet å videreføre prosjektet (DG2). Studiene er tildelt FMC Kongsberg Subsea, Technip Norge, Aker Solutions, OneSubsea Processing, IKM Ocean Design, Subsea 7, NOV og Baker Hughes Energy. Hoveddelen av dette arbeidet vil foregå i Norge.

Plan for utbygging og drift av Wisting-feltet vil bli sendt til Stortinget etter at partnerskapet har tatt en investeringsbeslutning i slutten av 2022.

Rettighetshavere: Equinor (35%), OMV (25%), Petoro (20 %), Idemitsu (10 %) og Lundin Energy (10%).

Relaterte sider og nedlastinger

Wisting - kart