Equinor og partner har ferdigstilt prosjektfinansiering av Dogger Bank C

2. desember 2021 08:12 CET
Vindturbin - foto
(Foto: Michal Wachucik / Equinor ASA)

Eiere av Dogger Bank havvindpark, Equinor og SSE, har i dag ferdigstilt prosjektfinansiering av tredje fase av prosjektet, Dogger Bank C. Lånebetingelsene er blant de beste som noen gang er oppnådd for bygging av en havvindpark i Storbritannia.

– Dette er en viktig milepæl og viser at vi er i rute med utbyggingen av det som vil bli verdens største havvindpark. Den store interessen blant långivere understreker attraktiviteten til havvindparker i Storbritannia, og demonstrerer tilliten til SSE og Equinor som utbyggere. Interessen er en bekreftelse på kvaliteten til prosjektet, kombinert med verdiskaping fra nedsalg bidrar dette til attraktiv avkastning for eierne. Som framtidig operatør av havvindparken skal vi bruke vår offshore-kompetanse og fortsette å skape verdier i mange år framover, sier Pål Eitrheim, Equinors konserndirektør for Fornybar.

Pål Eitrheim - portrett
Pål Eitrheim, Equinors konserndirektør for Fornybar. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Den samlede finansieringen, som omfatter senior lånefasiliteter, er på 2,5 milliarder britiske pund, pluss om lag 0,4 milliarder britiske pund i andre lånefasiliteter. Om lag 70 prosent av investeringene i selve vindparken Dogger Bank C blir gjeldsfinansiert. Gjeldsfinansieringen av transmisjonssystemet (ilandføringskabler og transformatorstasjoner) er fastsatt til om lag 90 prosent av et antatt salg av dette systemet (Offshore Electricity Transmission, OFTO) etter bygging.

Sterk interesse fra långiverne har sørget for svært konkurransedyktige lånebetingelser, til tross for koronapandemiens vedvarende effekter på verdensøkonomien. Den endelige lånegruppen, bestående av 28 banker og 3 eksportkredittbyråer, omfatter långivere med erfaring innen havvind, hvorav mange er nære relasjonsbanker til både SSE og Equinor. De fleste långiverne er de samme som for Dogger Bank A og B.

Equinor og SSE kunngjorde tidligere denne måneden at Eni har inngått en avtale om kjøp av en eierandel på 20 prosent (10 prosent av hver) i Dogger Bank C. Det utvidede partnersamarbeidet vil gi flere synergier på tvers, både i bygge- og driftsfasene av havvindparken Dogger Bank. Eni går inn i partnersamarbeidet med virkning fra ferdigstilling av prosjektfinansieringen. Det ventes at transaksjonen om nedsalg blir fullført i første kvartal 2022, avhengig av godkjenning fra myndigheter og långivere samt normale prisjusteringer. Når transaksjonen er fullført, vil ny aksjonærfordeling i Dogger Bank C være: SSE Renewables (40 prosent), Equinor (40 prosent) og Eni (20 prosent).

– Equinor har forpliktet seg til å bli et ledende selskap i det grønne skiftet, og levere lønnsom vekst innen havvind. Vi er et energiselskap som utnytter våre styrker. Vi har oppnådd en konkurransedyktig prosjektfinansiering som bidrar til en nominell avkastning på egenkapital innenfor intervallet på 12-16 prosent, inkludert nedsalg, sier Eitrheim.

Dogger Bank havvindpark vil bidra til at britiske myndigheter kan nå sine ambisiøse fornybarmål, og vil forsyne britiske hjem med fornybar kraft, samtidig som det skaper jobber og tiltrekker seg betydelige investeringer til Storbritannia. Prosjektet blir bygget ut i tre faser på 1,2 GW, der Dogger Bank C er den tredje i rekken. Dogger Bank C vil kreve samlede investeringer på om lag 3 milliarder britiske pund, inkludert investeringer til transmisjonssystemet på feltet (OFTO).

For mer informasjon:

Magnus Frantzen Eidsvold
Pressetalsperson 
mfei@equinor.com
+4797528604

Peter Hutton
Senior vice president Equinor, Norway
Investor Relations
phutt@equinor.com
+44 7881 918 792

Relaterte sider

OM DOGGER BANK HAVVINDPARK

Prosjektet ligger over 130 km utenfor nordøstkysten av England.

På grunn av anleggets størrelse og skala bygges det ut i tre faser: Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C. Hver fase får en installert kapasitet på 1,2 GW, og forventes å produsere rundt 6 TWh kraft hver årlig. Sammen kan Dogger Bank havvindpark levere om lag 5 prosent av Storbritannias anslåtte kraftproduksjon.

Dogger Bank havvindpark ble tildelt eksklusive utbyggingsrettigheter i 2010 av The Crown Estate, som en del av den tredje lisensrunden for havbunnsområder. Prosjektet sikret seg tillatelse til planlegging i 2015. I september 2019 inngikk Dogger Bank havvindpark følgende 15-årige kontrakter med Low Carbon Contracts Company (LCCC) gjennom britiske myndigheters Contract for Difference (CfD)-auksjon:

  • Dogger Bank A (1,200MW) med en CfD-pris på 39,65 britiske pund per MWh (i reelle 2012-priser, CPI-indeksregulert) for levering i 2023/24.
  • Dogger Bank B og C (1.200 MW hver) med en CfD-pris på 41,61 britiske pund per MWh (i reelle 2012-priser, CPI-indeksregulert) for levering i 2024/25.

Arbeid tilknyttet legging av kabler på land for Dogger Bank C vil begynne i første kvartal 2022 og bygging av omformerstasjonen på land vil begynne i andre kvartal 2022. Installasjon av eksportkabel på feltet vil begynne i første kvartal 2024; installasjon av offshore-plattform vil begynne i andre kvartal 2024; installasjon av fundamenter vil begynne i tredje kvartal 2024 og installasjon av turbiner vil begynne i andre kvartal 2025. Det ventes at kraftproduksjonen vil starte i tredje kvartal 2025 med full produksjon i første kvartal 2026.

Dogger Bank C skal kobles til strømnettet i Lackenby.

Det pågår nå bygging på land for Dogger Bank A og Dogger Bank B. Bygging på Dogger Bank A-feltet skal etter planen begynne i andre kvartal 2022. Kraftproduksjonen ventes å starte henholdsvis i løpet av sommeren 2023 og sommeren 2024 for Dogger Bank A og B, med påfølgende kommersiell drift om lag seks måneder senere.

OM EQUINOR

Equinor forsyner over en million europeiske hjem med fornybar strøm fra havvind. I Storbritannia er selskapet i dag operatør for tre havvindparker, inkludert verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland. I tillegg til utbyggingen av Dogger Bank, planlegger Equinor å utvide to av sine havvindparker i Storbritannia, noe som vil doble selskapets havvindkapasitet utenfor kysten av Norfolk.

OM SSE RENEWABLES

SSE Renewables er en ledende utvikler, eier og operatør av prosjekter innen fornybar energi i Storbritannia og Irland, med en portefølje på om lag 4 GW landbasert vindkraft, havvind og hydrogen. Selskapet, som er en del av det FTSE-listede selskapet SSE plc, har som strategi å fremme omleggingen til en klimanøytral framtid gjennom utvikling, bygging og drift av verdensledende anlegg for fornybar energi.