Invitasjon til å sende estimater for fjerde kvartalsresultat

11. januar 2022 07:54 CET

Equinor har invitert analytikere som dekker selskapet til å sende inn resultatestimater for fjerde kvartal.

Equinors resultater for fjerde kvartal og årsresultat for 2021 blir publisert den 9. februar og en kapitalmarkedsoppdatering vil bli presentert samme dag.

I forkant av hver kvartalsfremleggelse samler Equinor inn estimater for justert resultat og produksjon fra analytikere som dekker selskapet. Disse estimatene gir et uttrykk for markedsforventningene i forkant av resultatfremleggelsen og publiseres som konsensusestimater en uke før fremleggelsen.

Invitasjonen til å sende estimater inneholder informasjon om enkelte relevante forhold for Equinors kvartalsresultat og annen informasjon.

Invitasjonen er publisert på investorsidene på Equinor.com

Relatert side og nedlasting