Meldepliktig handel

11. januar 2022 16:03 CET | Sist endret 12. januar 2022 10:02 CET

Equinors aksjespareprogram for ansatte i USA viderefordeler aksjer til primærinnsider. Detaljer om allokeringen er vedlagt.  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1.