Equinor og bp tar viktig steg for havvind i New York

14. januar 2022 17:43 CET | Sist endret 18. januar 2022 08:01 CET
Map of New York wind projects

New York — Equinor og bp kunngjorde i dag at kjøps- og salgsavtalene med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) for Empire Wind 2 og Beacon Wind 1 er sluttført. Avtalene setter vilkårene for prosjektene som skal forsyne New York med fornybar kraft, og bidrar med betydelige økonomiske investeringer i delstaten.

Annonseringen skjedde på et arrangement med den amerikanske energiministeren, Jennifer Granholm, guvernøren i New York, Kathy Hochul, og kongressmedlem Paul Tonko til stede.

Sluttføringen av kjøps- og salgsavtalene konkluderer kontraktene som ble tildelt i januar 2021, da Equinor og bp ble valgt til å forsyne New York med havvindkraft gjennom en av de største tildelingene som hittil er gjort innen fornybar energi i USA.

Når prosjektene er fullført, vil Equinors og bps portefølje av aktive havvindprosjekter (Empire Wind 1, Empire Wind 2 og Beacon Wind 1) produsere nok strøm til å forsyne om lag 2 millioner hjem i New York, samt bidra til investeringer på over 1 milliard USD i delstaten New York. Dette omfatter investeringer i havner og infrastruktur, som vil styrke New Yorks posisjon som et regionalt knutepunkt for havvindindustrien, og blir et foregangseksempel på økonomisk aktivitet som er drevet av det grønne skiftet.

Havvindprosjektene på østkysten av USA er viktige byggesteiner for at Equinor skal kunne akselerere lønnsom vekst innen fornybart og nå ambisjonen om en installert kapasitet på 12-16 gigawatt (GW) innen 2030. Equinor forventer å levere disse prosjektene med en avkastning i tråd med guidingen som ble gitt på kapitalmarkedsoppdateringen i juni 2021.

Sluttføringen av kjøps- og salgsavtalene representerer en viktig milepæl og starten på prosjektgjennomføringen for Equinor-bp-samarbeidet.

– Basert på dagens kunngjøring er Equinor og bp nå på vei mot å levere mer enn 3,3 GW havvindkraft til New York. Den viser også konkret den svært høye aktiviteten og mulighetene for utslippsreduksjoner som drives av det grønne skiftet i New York, sa Siri Espedal Kindem, direktør for Equinor Wind US.

– Vi er stolte over å være med på å lede veksten av denne spennende industrien i New York.

Portrett - Siri Espedal Kindem
Siri Espedal Kindem, direktør for Equinor Wind US.

Doreen M. Harris, CEO i NYSERDA, sa: – Havvind tilfører store investeringer i New York, og vi er stolte over at vi kan styrke vår posisjon som et knutepunkt for havvind. Arbeidet med å nå vårt landsledende mål om 9.000 MW havvind innen 2035, vil være en viktig økonomisk drivkraft for delstaten, og disse prosjektene vil bidra til å omdanne vårt energisystem, samtidig som de vil gi tusenvis av jobber og støtte vår voksende grønne økonomi.

Felipe Arbelaez, direktør for zero carbon energy i bp, tilføyde: – Dette er lisenser i verdensklasse, og vi arbeider raskt og sikkert for å få dem klare til å produsere den energien som folk ønsker og behøver, samtidig som det gir positive ringvirkninger for lokalsamfunn og industri. Dagens milepæl er et svært viktig steg framover, og vi skal fortsette å arbeide hardt for å levere Empire Wind- og Beacon Wind-prosjektene, som vil gi ren energi og stabil avkastning de neste tiårene.

Artistic rendering of concept for site development of the South Brooklyn Marine Terminal (not final)
Kunstnerisk gjengivelse av konseptet for utbygging av området på South Brooklyn Marine Terminal (ikke endelig).

Kjøps- og salgsavtalene, som er inngått med delstaten New York, sluttfører vilkårene som fastsetter at Equinor og bp skal levere en installert kapasitet på 1.260 megawatt (MW) fornybar havvindkraft fra Empire Wind 2, og ytterligere 1.230 MW kraft fra Beacon Wind 1, i tillegg til å gjøre betydelige investeringer i New Yorks infrastruktur.

Prosjektene omfatter oppgradering av havner for å omdanne South Brooklyn Marine Terminal til et stort oppsamlings- og sammenstillingsanlegg for industrien, i tillegg til en drifts- og vedlikeholdsbase for prosjektene. Equinor kunngjorde nylig åpningen av et prosjektkontor i New York, som ligger i Sunset Park, Brooklyn, ovenfor South Brooklyn Marine Terminal. Partnersamarbeidet skal også investere i havnen i Albany, for å bidra til at havnen blir Amerikas første anlegg for produksjon av vindturbintårn og overgangsstykker.

Artistic rendering of the Port of Albany
Kunstnerisk gjengivelse av havnen i Albany. (Illustrasjon: McFarland Johnson, Inc.)

Relaterte sider og nedlastinger

Om Empire Wind og Beacon Wind

 • Empire Wind ligger 15-30 miles sørøst for Long Island, og dekker et område på 80.000 acres, med havdyp på mellom 65 og 131 fot. Lisensen ble kjøpt i 2017, og blir bygd ut i to faser (Empire Wind 1 og 2) med en samlet installert kapasitet på over 2 GW (816 + 1.260 MW).
 • Beacon Wind ligger over 60 miles øst for Montauk Point og 20 miles sør for Nantucket, og dekker et område på 128.000 acres. Lisensen ble kjøpt i 2019, og har potensial til å bli bygd ut med en samlet kapasitet på over 2 GW. Denne første fasen vil ha en installert kapasitet på 1.230 MW.
   

OM EQUINOR RENEWABLES US

 • Equinor er en av de største havvindutbyggerne i USA, der selskapet er operatør for to lisensområder, Empire Wind og Beacon Wind.
 • Samlet vil Empire Wind 1, Empire Wind 2 og Beacon Wind 1 forsyne delstaten New York med 3,3 gigawatt (GW) energi, nok til å forsyne nærmere to millioner hjem med strøm, inkludert over 2 GW fra Empire Wind 1 og 2 og 1.230 MW fra Beacon Wind 1.
 • Faktaark om våre fornybar-lisenser, inkludert kommersielle vilkår (PDF 623 KB)
   

OM bp I USA

 • bp har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, eller tidligere, og å bidra til en klimanøytral verden. bp er den største energiinvestoren i Amerika siden 2005, og har investert mer enn 130 milliarder USD og bidratt til om lag 230.000 arbeidsplasser gjennom sine forretningsaktiviteter. For mer informasjon om bp i USA, besøk www.bp.com/us.
 • bps engasjement i USA går 150 år tilbake i tid, og fornybarporteføljen omfatter vind, solenergi og bioenergi.
 • bp har bygget opp en vindkraftvirksomhet på land i USA gjennom et tiår, og opererer nå en samlet portefølje på 1,7 GW i ni vindlisenser i USA. Dette er nok til å forsyne 450.000 hjem per år med strøm.
   

OM SOUTH BROOKLYN MARINE TERMINAL (SBMT)

 • Equinor og bp investerer i oppgradering av havnen for å bidra til å gjøre SBMT til et oppsamlings- og monteringsanlegg for havvind i verdensklasse, og bli en base for drift og vedlikehold, både for Equinor og for andre prosjektutviklere framover.
 • Med sine nesten 73 acres blir SBMT et av de største havneanleggene for havvind i USA, med kapasitet til å romme oppsamlings- og monteringsaktiviteter for vindturbingeneratorer i den størrelsesorden som kreves av delprodusentene.
 • SBMT blir fornyet i samarbeid med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) og terminaleier Sustainable South Brooklyn Marine Terminal (SSBMT). SSBMT er et fellesprosjekt mellom Red Hook Terminals og Industry City.
   

OM PORT OF ALBANY

 • Equinor og bp vil inngå samarbeid med de etablerte vindkraftselskapene Marmen og Welcon i havnen i Albany for å bidra til at havnen blir Amerikas første anlegg for produksjon av vindturbintårn og overgangsstykker, der den skal produsere deler til Equinors Empire Wind- og Beacon Wind-prosjekter.
 • Havnen, som ligger i delstatens hovedstadsområde, kan bli en attraktiv leverandør av vindturbintårn, overgangsstykker og annet utstyr til framtidige havvindprosjekter i mange år framover, etter hvert som havvind fortsetter å vokse langs østkysten av USA.