Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. august 2018 07:46 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. august 2018 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. august 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.509.458 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.