Havvindparken Dudgeon offisielt åpnet

22. november 2017 10:30 CET | Sist endret 29. november 2017 07:45 CET

I dag, 22. november, åpner Statoil (operatør) og partnerne Masdar og Statkraft offisielt havvindparken Dudgeon i Great Yarmouth, Storbritannia. Siden investeringsbeslutningen ble tatt i 2014 er byggekostnadene redusert med mer enn 15 %, fra 1,5 milliarder britiske pund til rundt 1,25 milliarder britiske pund.

Alle de 67 turbinene i havvindparken Dudgeon, med en kapasitet på 402MW, leverer nå strøm til det britiske strømnettet, noe som gir fornybar energi til om lag 410.000 hjem.

– Dudgeon er et viktig bidrag for å realisere Storbritannias strategi for fornybar energi. Storbritannia har allerede oppnådd imponerende reduksjoner av CO2-utslippene sine gjennom klare planer for utfasing av kull, og i fjor oppnådde de de laveste karbonutslippene siden før år 1900.  Statoil er stolt over å bidra til dette både ved å være en stor leverandør av naturgass og ved våre investeringer i havvind, sider Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Foto av de lederne for de tre selskapene i Dudgeon partnerskapet
De tre partnerselskapene trykket på den grønne knappen og markerte dermed den offisielle åpningen av Dudgeon. Fra venstre: Konsernsjef Mohamed Jameel Al Ramahi fra Masdar, konsernsjef Eldar Sætre fra Statoil og Steinar Bysveen, konserndirektør for vindkraft, fjernvarme og prosjekter i Statkraft. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Som en del av vår strategi med å utvikle oss fra et olje- og gasselskap til et bredt energiselskap, vil Statoil vokse betydelig innen lønnsom fornybar energi, med ambisjon om å investere rundt 100 milliarder kroner mot 2030. Den vellykkede Dudgeon-utbyggingen, utført i samarbeid med Masdar og Statkraft, er en avgjørende del av Statoils strategi for å supplere olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare energiløsninger, i tillegg til at det styrker Statoils tilstedeværelse i Storbritannia ytterligere, sier Sætre.  

Dudgeon ligger 40 kilometer utenfor kysten av Norfolk i England. Lokale leverandører står for mer enn 40 % av verdiskapningen i Dudgeon-prosjektet.  

– I dag markeres fullføringen av en treårig reise og leveringen av vårt tredje store vindkraftprosjekt i Storbritanni. Samtidig er Dudgeon bare det seneste prosjektet i vårt samarbeid med Statoil og Statkraft. Vi er stolte over å ha spilt en betydelig rolle i leveransen av Dudgeon, både på driftssiden og innen finansiering. Samarbeidet mellom våre tre selskaper har vært meget godt, en forutsetning for vellykket leveranse av dette store vindkraftprosjektet, sier Mohamed Al Ramahi, konsernsjef for Masdar.

CEO Eldar Sætre
Statoils konsernsjef, Eldar Sætre.
(Foto: Harald Pettersen)
Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Måten Dudgeon-prosjektet er levert på viser styrken og kulturen til de involverte selskapene, Statoil, Masdar og Statkraft.  Det har krevd betydelig faglig innovasjon, er oppnådd gjennom gode relasjoner med lokale interessenter og leverandører, og har skapt lokale arbeidsplasser og økonomisk vekst for East Anglia-regionen. Og prosjektet er levert i henhold til tidsplanen, under budsjettet, og, fremfor alt, med glimrende sikkerhetsresultater, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Som operatør for havvindparkene Sheringham Shoal og Dudgeon, som ligger i samme område, er Statoils prioritet å forbedre sikkerheten ytterligere og øke samarbeidet mellom prosjektene.

Drone-foto av Dudgeon
Dronebilde av Dudgeon. (Foto: Jan Arne Wold - Woldcam / Statoil ASA)

– De siste årene har Statoil lagt mye arbeid i å redusere kostnadene, forbedre effektiviteten og øke lønnsomheten for både våre olje- og gassprosjekter, og våre fornybar-prosjekter. Vi har klart å redusere kostnadene på Dudgeon med mer enn 15 %, eller 250 millioner pund, og fullførte byggefasen uten alvorlige hendelser, noe som er en betydelig bragd av alle de tre partnere, sier Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum.

Mot 2030 anslås det at den installerte havvindkapasiteten i Europa kan vokse fra 12 GW (2016) til 70 GW. Forbedret teknologi, økt anvendelse og lavere kostnader er de viktigste pådriverne for å gjøre havvind til en attraktiv kraftkilde som kan utkonkurrere tradisjonelle energikilder i viktige markeder.

Statoil har allerede en betydelig fornybarportefølje med en havvindportefølje med kapasitet til å levere fornybar strøm til over 1 million hjem. Dette omfatter vindparken Sheringham Shoal i Skottland, havvindparken Akona i Tyskland, og Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark, som kom i produksjon i oktober. Driftssenteret og vedlikeholdsbasen for havvindparken Dudgeon ligger i Great Yarmouth.