Havvindparken Dudgeon offisielt åpnet

22. november 2017 10:30 CET | Sist endret 22. desember 2020 14:22 CET
Drone-foto av Dudgeon
Dronebilde av Dudgeon. (Foto: Jan Arne Wold - Woldcam / Statoil ASA)

I dag, 22. november, åpner Statoil (operatør) og partnerne Masdar og Statkraft offisielt havvindparken Dudgeon i Great Yarmouth, Storbritannia. Siden investeringsbeslutningen ble tatt i 2014 er byggekostnadene redusert med mer enn 15 %, fra 1,5 milliarder britiske pund til rundt 1,25 milliarder britiske pund.

Alle de 67 turbinene i havvindparken Dudgeon, med en kapasitet på 402MW, leverer nå strøm til det britiske strømnettet, noe som gir fornybar energi til om lag 410.000 hjem.

– Dudgeon er et viktig bidrag for å realisere Storbritannias strategi for fornybar energi. Storbritannia har allerede oppnådd imponerende reduksjoner av CO2-utslippene sine gjennom klare planer for utfasing av kull, og i fjor oppnådde de de laveste karbonutslippene siden før år 1900.  Statoil er stolt over å bidra til dette både ved å være en stor leverandør av naturgass og ved våre investeringer i havvind, sider Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Foto av de lederne for de tre selskapene i Dudgeon partnerskapet
De tre partnerselskapene trykket på den grønne knappen og markerte dermed den offisielle åpningen av Dudgeon. Fra venstre: Konsernsjef Mohamed Jameel Al Ramahi fra Masdar, konsernsjef Eldar Sætre fra Statoil og Steinar Bysveen, konserndirektør for vindkraft, fjernvarme og prosjekter i Statkraft. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Som en del av vår strategi med å utvikle oss fra et olje- og gasselskap til et bredt energiselskap, vil Statoil vokse betydelig innen lønnsom fornybar energi, med ambisjon om å investere rundt 100 milliarder kroner mot 2030. Den vellykkede Dudgeon-utbyggingen, utført i samarbeid med Masdar og Statkraft, er en avgjørende del av Statoils strategi for å supplere olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare energiløsninger, i tillegg til at det styrker Statoils tilstedeværelse i Storbritannia ytterligere, sier Sætre.  

Dudgeon ligger 40 kilometer utenfor kysten av Norfolk i England. Lokale leverandører står for mer enn 40 % av verdiskapningen i Dudgeon-prosjektet.  

– I dag markeres fullføringen av en treårig reise og leveringen av vårt tredje store vindkraftprosjekt i Storbritanni. Samtidig er Dudgeon bare det seneste prosjektet i vårt samarbeid med Statoil og Statkraft. Vi er stolte over å ha spilt en betydelig rolle i leveransen av Dudgeon, både på driftssiden og innen finansiering. Samarbeidet mellom våre tre selskaper har vært meget godt, en forutsetning for vellykket leveranse av dette store vindkraftprosjektet, sier Mohamed Al Ramahi, konsernsjef for Masdar.

CEO Eldar Sætre
Statoils konsernsjef, Eldar Sætre.
(Foto: Harald Pettersen)
Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

"The way that the Dudgeon project has been delivered embodies the strengths and culture of the companies involved, Statoil, Masdar and Statkraft.  It has required significant technical innovation, has been delivered through an excellent relationship with local stakeholders and suppliers and has stimulated local jobs and economic growth for the East Anglia region.  And the project itself has been delivered on time, below budget, and most importantly with an excellent safety record," says Statkraft’s President and CEO Christian Rynning-Tønnesen.

As operator of both the Sheringham Shoal and Dudgeon offshore wind farms, located in the same area, Statoil’s priority is to improve efficiency further and increase collaboration between projects.

"Over recent years Statoil has worked hard to reduce costs, improve efficiency and increase profitability in both our oil and gas projects and our renewable projects. Reducing costs by more than 15%, or GBP 250 million, at Dudgeon and completing the construction phase without any serious incidents is a great achievement by all three partners," says Statoil’s executive vice president for Technology, projects and drilling, Margareth Øvrum.

Towards 2030 it is estimated that the installed capacity of offshore wind in Europe can grow from 12GW (2016) to 70 GW. Improved technology, increased deployment and lower costs are the key drivers turning offshore wind into an attractive power source, outcompeting traditional sources of energy in important markets.

Statoil already has a sizeable renewables portfolio. Its current offshore wind portfolio has the capacity to provide more than 1 million homes with renewable energy. This includes the Sheringham Shoal wind farm in the UK, the Arkona offshore wind farm in Germany and Hywind Scotland, the world’s first floating offshore wind farm, which came into production in October. The operations center and maintenance base for the Dudgeon offshore wind farm is located in Great Yarmouth.

– Måten Dudgeon-prosjektet er levert på viser styrken og kulturen til de involverte selskapene, Statoil, Masdar og Statkraft.  Det har krevd betydelig faglig innovasjon, er oppnådd gjennom gode relasjoner med lokale interessenter og leverandører, og har skapt lokale arbeidsplasser og økonomisk vekst for East Anglia-regionen. Og prosjektet er levert i henhold til tidsplanen, under budsjettet, og, fremfor alt, med glimrende sikkerhetsresultater, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Som operatør for havvindparkene Sheringham Shoal og Dudgeon, som ligger i samme område, er Statoils prioritet å forbedre sikkerheten ytterligere og øke samarbeidet mellom prosjektene.