Meldepliktig handel

22. desember 2017 13:22 CET

Følgende nærstående til en primærinnsider i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har solgt aksjer i Statoil ASA:

Virkelyst AS (org. no. 989 982 893), nærstående til juridisk direktør Hans Henrik Klouman i Statoil ASA, har den 22. desember 2017 solgt 1202 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 175,80 kroner og vil etter salget eie 0 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12