Statoil tildelt nye letelisenser på britisk sokkel

23. mars 2017

Statoil ble tildelt seks lisenser, fem som operatør og en som partner, i 29. lisensrunde på britisk sokkel, kunngjorde the Oil and Gas Authority (OGA) i dag.

Kart 29th Offshore Licensing Round

- Vi er meget godt fornøyd med disse tildelingene, som styrker vår portefølje på britisk sokkel betydelig, sier Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia.

- Statoil har sikret seg både boreklare prospekter og uutforskede arealer, og variasjonen mellom de tildelte lisensene vitner om Statoils tro både på potensialet på britisk sokkel, og at det fremdeles er et attraktivt leteområde, sier Averty. 

De fem egenopererte lisensene ligger i nordlig del av Nordsjøen. Statoil og partneren BP har forpliktet seg til tre faste letebrønner i dette området. 

Den sjette lisensen som Statoil fikk tildelt, med Esso Exploration som operatør, ligger vest for Skottland.

Portrett - Jez Averty
Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia.

- Disse tildelingene er et resultat av en strategisk beslutning av Statoil om å lete i produktive, men modne bassenger, kombinert med en vektlegging av omfattende regionalt arbeid og investeringer i de mest moderne seismiske data. I tillegg fortsetter vi å diversifisere den britiske porteføljen ved å lete i uutforskede områder, som Rockallbassenget, sier Averty.

Statoil har en av de mest aktive letekampanjene i Storbritannia i 2017, der tre letebrønner planlegges å bli boret etter sommeren. De tre nye forpliktelsesbrønnene blir integrert i framtidige boreplaner.

Statoil bygger også ut Marinerfeltet på britisk sokkel, som kommer i produksjon i 2018. 

Block(s)

LicencE Administrator

Partners

8/27, 8/28b, 15/2, 15/3, 15/7 & 15/8

Statoil (UK)

BP Exploration

9/17b (Part) & 9/22 (Part)

Statoil (UK)

BP Exploration

9/26 (Part)

Statoil (UK)

BP Exploration

15/9 (Part), 15/10, 15/14, 15/15, 16/6b & 16/11a

Statoil (UK)

BP Exploration

16/1c & 16/2a

Statoil (UK)

BP Exploration

'132/3b, 132/4, 132/5 (Part), 132/9, 132/10, 132/13b, 132/14, 132/15, 132/18, 132/19, 132/20 (Part), 133/11 (Part), 142/28 (Part) & 142/29 (Part)

Esso Exploration

Statoil UK