Meldepliktig handel

23. mai 2017

Primærinnsidere i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har den 19. mai 2017 kjøpt aksjer til en gjennomsnittlig pris på NOK 152,84 per aksje i forbindelse med selskapets langtidsinsentivordning.

Selskapets langtidsinsentivordning er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års-sum på vegne av den enkelte deltaker. Aksjene er bundet i tre år.

Antall aksjer kjøpt på vegne av selskapets primærinnsidere, og deres nye aksjebeholdning etter kjøpet, fremgår av vedlagte tabell. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger