Utreder vindpark på Snorre og Gullfaks

28. august 2018 06:45 CEST | Sist endret 9. august 2021 15:19 CEST
Illustrasjon av Hywind Tampen
Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet. Dimensjoner og avstander er ikke realistiske.

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind. Olje- og gassplattformene kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler.  

Equinor har gjort et omfattende arbeid for å vurdere hvilke olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel som kan egne seg for en løsning med kraft fra en flytende havvindpark. Snorre- og Gullfaks-feltene i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen har best forutsetninger for at dette kan realiseres.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Illustrasjon av Hywind Tampen

– Å redusere bruk av gassturbiner ved å forsyne plattformene med kraft fra flytende havvind er et krevende og innovativt prosjekt. Dette kan også legge til rette for nye industrielle muligheter for Norge, Equinor og norsk leverandørindustri innen fornybar energi, samtidig som vi lønnsomt kan produsere olje og gass med lave CO2-utslipp. Hywind Tampen-prosjektet vil bidra å videreutvikle flytende havvindteknologi, redusere kostnadene og gjøre løsningene mer konkurransedyktige, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor.

Løsningen som skal vurderes nærmere er en vindpark bestående av 11 vindturbiner basert på Equinors flytende havvindkonsept Hywind. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35% av det årlige elektriske kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med mye vind vil dette tallet kunne være betydelig høyere.

– Jeg er glad for at partnerskapet har greid å utvikle dette fra idé til konseptvalg. For å sikre langsiktig verdiskaping på norsk sokkel, er det avgjørende at vi gjør det vi kan for å fortsette å redusere CO2-avtrykket fra aktiviteten vår. Tampen-prosjektet vil være et betydelig bidrag til industriens mål om å redusere CO2-utslippene på norsk sokkel med 2.5 millioner tonn per år fra 2020 til 2030, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Kart over Hywind Tampen

Prosjektet har en foreløpig investering- og utviklingskostnad på i størrelsesorden 5 milliarder norske kroner med en målsetning om ytterligere kostnadsreduksjoner. Næringslivets NOx-fond har besluttet å bevilge opptil 566 millioner norske kroner i investeringsstøtte til Tampen-prosjektet.

Norske myndigheter har i tillegg gjennom sin havvindstrategi og Enova åpnet for tilskudd til innovative havvindprosjekter knyttet til olje- og gassindustrien. Partnerne i Snorre og Gullfaks har søkt om støtte fra Enovas program for Fullskala innovativ energi- og klimatiltak for å kunne realisere prosjektet.

– Partnerne har nå tatt et konseptvalg for en havvindpark knyttet til de to feltene. Likevel er dette et banebrytende og utfordrende prosjekt som krever optimalisering av de tekniske løsningene og ytterligere kostnadsreduksjoner før partnerne kan ta en eventuell investeringsbeslutning, sier prosjektdirektør , Olav-Bernt Haga i Equinor.

De sju partnerne i Snorre og Gullfaks vil nå jobbe videre med prosjektet fram mot en mulig investeringsbeslutning i 2019.

Pressekonferanse

Equinor inviterer til pressekonferanse for Hywind Tampen på ONS tirsdag 28. august.

Deltakere: Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye Energiløsninger og Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen.

Tid: 09.00

Sted: ONS pressesenter Hall 10

Pressekontakt: Elin A. Isaksen, eisak@equinor.com, + 47 48091183

Gullfaks-lisensen: Equinor Energy AS, Petoro AS, OMV (Norge) AS

Snorre-lisensen: Equinor Energy AS, Petoro AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, DEA Norge AS, Point Resources AS

Relaterte sider

Nedlastinger