Økt verdiskaping, ytterligere ressurser og større ringvirkninger fra Johan Sverdrup

27. august 2018 06:45 CEST
Johan Sverdrup fase 2 illustrasjon
Johan Sverdrup fase 2. Illustrasjon: Try/Equinor

Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet bestående av Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total leverer i dag utbyggingsplanen for andre fase av prosjektet til Olje- og energidepartementet.

Med økt ressursestimat og lavere investeringskostnader vil fullfeltutviklingen av Johan Sverdrup bidra til enda større verdiskaping. Samtidig er ringvirkninger fra prosjektet høyere enn tidligere anslått. Lave CO2 utslipp gjør Johan Sverdrup til et av verdens mest karboneffektive felt.

-Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. På platå vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med meget lave CO2-utslipp på 0.67 kg per fat. Johan Sverdrup er i rute til å levere store mengder energi med høy lønnsomhet og lave utslipp i mange tiår fremover, sier Eldar Sætre konsernsjef for Equinor.

-Vi annonserer i dag økte ressursanslag og reduserer det samlede investeringsestimatet for både første og andre fase av utbyggingen med ytterliggere 6 milliarder kroner siden februar i år. Siden PUD for første fase i 2015, har vi redusert det samlede investeringsestimatet for Johan Sverdrup fullfeltsutbyggingen med over 80 milliarder kroner. Prosjektet vil gi enda større verdiskaping og større ringvirkninger enn tidligere anslått, sier Sætre.

Fullfeltsutbyggingen av Johan Sverdrup er beregnet til å bidra med mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid. En oppdatert analyse fra Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen av Johan Sverdrup fase 1 og fase 2 kan bidra med over 150 000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025. I driftsfasen er det beregnet at Johan Sverdrup kan sysselsette over 3400 årsverk per år.

I Planen for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup fase 2 inngår også tiltak for å legge til rette for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022, i henhold til betingelsene for PUD fase 1. Utslippsbesparelsene fra Johan Sverdrup-feltet anslås til 460.000 tonn CO2 i året, som tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år.

Ytterligere forbedringer i prosjektet

-Vi har fullført nærmere 80 prosent av første fase i utbyggingen, og det er gledelig å se at den gode framgangen og kvaliteten i byggefasen ser ut til å fortsette i sammenstillingsfasen ute i havet. Med dette er vi i god rute for å starte produksjonen fra feltet i november neste år, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Bilde av Margareth Øvrum og Trond Bokn
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring sammen med Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup, på besøk på Johan Sverdrup i august 2018.
Foto: Arne Reidar Mortensen

-Den fortsatt høye kvaliteten i prosjektgjennomføringen er et resultat av tett samarbeid med leverandørene og partnere. Sammen har vi klart å redusere investeringsestimatet for fase 1 med ytterligere to milliarder kroner, sier Øvrum.

Oppdatert investeringsanslag for fase 1 er nå 86 milliarder nok (nominelle kroner, prosjektvalutakurs), en reduksjon på 30 prosent tilsvarende 37 milliarder kroner siden innlevering av PUD fase 1.

-Vi har jobbet systematisk med å gjøre andre fase av Johan Sverdrup utbyggingen enda mer lønnsom og robust. Vi har tatt med oss de gode løsningene og erfaringene fra fase 1 og optimalisert utbyggingskonseptet for fase to i samarbeid med våre partnere og leverandører. I PUD for fase 2 har vi redusert investeringsestimatet til 41 milliarder kroner (nominelle kroner, prosjektvalutakurs), og balanseprisen for fase 2 er nå på under 25 dollar fatet. I industriens historie tror jeg aldri vi har sett et prosjekt som har blitt så mye forbedret som det Johan Sverdrup har blitt de siste 3 årene, sier Øvrum.

Produksjonsoppstart for fase 2 utbyggingen er planlagt i Q4 2022.

Digitalisering og teknologi øker ressursestimatet for Johan Sverdrup

I forbindelse med utviklingen av fase 2 har Equinor og Johan Sverdrup partnerskapet etablert en fullfelt digitalisering og teknologiplan for å ytterligere styrke sikkerheten og effektiviteten i drift, øke inntjeningen og redusere karbonutslippene fra feltet.

En rekke teknologier for økt utvinning har også blitt besluttet:

 • Vann alternerende gassinjeksjon (VAG)
 • PRM (permanent reservoar monitorering) for fullfelt
 • Stegvis implementering av fiberoptikk i brønner
 • Trinnvis utvikling av digital tvilling
 • Teknologier for automatisk borekontroll på boreplattformen
 • Høyhastighets telemetri borerør
 • Forbedringer innen sementkvalitet
 • Virtuell strømningsovervåking på havbunnsbrønner 

-Johan Sverdrup skal være helt i front på digitalisering og ny teknologi. Digitalisering vil forsterke effekten av en rekke teknologier for økt utvinning. Til sammen gjør dette at vi nå øker ressursestimatet for Johan Sverdrup, samtidig som vi hever ambisjonene for utvinningsgraden for feltet til over 70 prosent. Dette vil gjøre Johan Sverdrup verdensledende også innen høy utvinning, sier Øvrum.

I PUD for fase 2 heves ressursestimatet for hele Johan Sverdrup fra 2.1-3.1 milliarder fat oljeekvivalenter til 2.2-3.2 milliarder fat, med et forventet estimat på 2.7 milliarder fat.

-Størrelsen og over 50 års levetid gjør Johan Sverdrup til et spennende sted å utvikle fremtidens løsninger. Vi jobber nå med å modne frem teknologi for automatisk produksjonsoptimalisering, en rekke nye rør- og havbunnsteknologiløsninger, i tillegg til en trinnvis utvikling av en digital tvilling av Johan Sverdrup som vil gi oss muligheten til å modellere og visualisere sentrale deler av feltet allerede før vi starter produksjonen for fase 2 i 2022, sier Øvrum.

Equinor inviterer til pressekonferanse for Johan Sverdrup fase 2 på ONS mandag 27.08.2018

Deltakere:  Eldar Sætre, konsernsjef og Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.
Tid: 09.00
Sted: ONS pressesenter Hall 10
Pressekontakt: Eskil Eriksen. eseri@equinor.com, +47 95882534

Overlevering av PUD for Johan Sverdrup fase 2 til olje- og energiminister Terje Søviknes vil skje på Equinors stand (Hall 8 stand 8000) på ONS mandag 27.08.2018 klokken 10.00.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bilde av Johan Sverdrup feltsenter
Johan Sverdrup fase 1 feltsenter under bygging, i august 2018. Foto: Kjetil Endresen

Fase 1

 • Omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø).
 • Investeringsestimat: 86 milliarder kroner (nominelle kroner, prosjektvalutakurs)
 • Produksjonsoppstart forventet i november 2019

Fase 2

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnssystemer for produksjon og injeksjon, samt tilrettelegging for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022.
 • Investeringsestimat: 41 milliarder kroner (nominelle kroner, prosjektvalutakurs)
 • Break-even: Under 25 dollar per fat
 • Produksjonsoppstart forventet i Q4 2022

Full felt

 • Ressursanslag: 2.2 – 3.2 milliarder fat oljeekvivalenter
 • Break-even: under 20 dollar fatet.
 • Estimerte samlede inntekter av produksjon fra Johan Sverdrup fullfelt er på 1430 milliarder 2018-kr over feltets levetid. Forventet kontantstrøm er på omtrent 1130 milliarder 2018-kr. Mer enn 900 milliarder kroner forventes å gå til staten i form av inntekter fra skatt (på over 700 milliarder kroner) og igjennom statens eierskap av Petoro.
 • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.