Nytt operasjonsstøttesenter skal øke verdiskapingen fra norsk sokkel

28. november 2017 07:00 CET | Sist endret 28. november 2017 08:29 CET
Digital roadmap illustration

Statoil skal i 2018 etablere et nytt operasjonstøttesenter på land som vil bidra til økt sikkerhet, høyere verdiskaping og lavere utslipp fra våre installasjoner på norsk sokkel.

Et IOC-senter (Integrated Operations Centre) er et viktig steg i Statoils digitale veikart, og vil gjøre det mulig å øke produksjonseffektivitet og produksjonspotensialet på norsk sokkel. I et tiårsperspektiv er vår ambisjon at produksjonsøkningen fra Statoil-opererte felt kan tilsvare en samlet årlig verdiskapning i størrelsesorden 10 milliarder kroner før skatt.

– Etablering av senteret er et sterkt bidrag for å nå ambisjonen vår om å bli ledende innen digitalisering. Vi vil bruke det til å optimalisere produksjonen og bedre forutse støttebehov slik at felt vi driver produserer mest mulig effektivt og sikkert. Senteret vil være viktig for å fortsette det gode forbedringsarbeidet på norsk sokkel, og øke verdiskapingen for Statoil, våre partnere og samfunnet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil.

– Senteret vil også forsterke kunnskapsdelingen i vår organisasjon og ytterligere forbedre samarbeidet med våre leverandører og partnere, sier Sætre.

Beslutning om hvor det nye senteret skal lokaliseres skal tas tidlig neste år. Det vil integrere Statoils eksisterende produksjonsstøttesentre og sentre for tilstandskontroll, som ligger flere steder i Norge. 

– IOC-etableringen vil bygge videre på eksisterende tilstandsovervåking og ekspertsentre. IOC-senteret vil jobbe mer proaktivt ved å samle tverrfaglige ressurser som kan bruke utvidet dataintegrasjon, visualisering, analyse og ny teknologi for å støtte våre installasjoner på norsk sokkel i enda større grad enn i dag, sier Kjetil Hove, Statoils direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

Målet er også at IOC skal gjøre data tilgjengelig i et mer brukervennlig format som kan gi driftsorganisasjonen i havet enda bedre beslutningsunderlag og støtte.

Portrett - Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre
Portrett av Kjetil Hove
Kjetil Hove, Statoils direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

– Ved etableringen av senteret neste år vil feltene Åsgard i Norskehavet og Grane og Gina Krog i Nordsjøen være først ute med få utvidet støtte fra senteret. Nye felt og anlegg skal integreres gradvis fremover for å gi tid til læring og tilvenning til nye arbeidsprosesser, sier Hove.

IOC skal være med å sikre at feltene hele tiden produserer mest mulig effektivt og at en løser «flaskehalser» ved tilstandsovervåking. Dette gjennom ekspertstøtte innen produksjonsoptimalisering og forebyggende vedlikehold fra tverrfaglige team innen eksempelvis petroleumsteknologi, prosess, mekanisk og elektro.

– Vi jobber nå med å utvikle verktøy som vil strømme data live fra sensorene i havet. Verktøyene vil bidra til å kunne gjøre detaljerte analyser av produksjonen og hvordan utstyret på installasjonene yter. Et viktig mål med senteret er at vi klarer å identifisere og forhindre stopp i driften før det inntreffer, sier Hove.

Senteret blir i første omgang satt opp for å støtte Statoils installasjoner på norsk sokkel, men kan på sikt også være relevant for landanlegg og selskapets internasjonale virksomhet offshore.  

IOC bygger på erfaring fra USA og våre flerfeltsoperasjoner og produksjonsstøttesentere i Norge.  

Et integrert operasjonssenter vil være operasjonelt i Austin i desember i år. Dette senteret skal samhandle med feltbaserte sentere i Bakken og Eagle Ford.

Relaterte sider