Kansellering av riggkontrakt

27. september 2016 15:10 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:19 CET
West Epsilon
Boreriggen West Epsilon. (Foto: Harald Pettersen)

Statoil har besluttet å kansellere sluttfasen av kontrakten med North Atlantic Drilling for den oppjekkbare boreriggen West Epsilon.

Riggen har vært på kontrakt for Statoil siden 29. desember 2010, og gjennomført aktiviteter for lisensene Sleipner, Gudrun og Huldra. West Epsilon gjennomfører for tiden permanent plugging av brønner på Huldra-feltet, der arbeidsprogrammet er i ferd med å avsluttes tidligere enn planlagt.

Riggen blir sendt til land for demobilisering av utstyr etter at operasjonene er avsluttet, i første halvdel av oktober. Kontrakten vil bli kansellert etter at demobiliseringsarbeidet er avsluttet, om lag to månder tidligere enn opprinnelig kontraktsvarighet.

Lisensene har ikke et arbeidsprogram for den gjenværende kontraktsperioden, og Statoil har heller ikke øvrige aktiviteter å benytte den ledige kapasiteten til.