Annonsering av utbytte per aksje for første kvartal 2018 i NOK

28. august 2018 07:52 CEST | Sist endret 5. desember 2018 09:46 CET

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 25. april 2018 utbytte per aksje på USD 0,23 for første kvartal 2018. NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 22. august 2018, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,3963. Utbytte per aksje for første kvartal 2018 er dermed NOK 1,9311.

Kontantutbytte vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 30. august 2018 og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange på eller nær 31. august 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12