Statoil tildelt fire blokker utenfor kysten av Brasil

29. mars 2018 19:13 CEST | Sist endret 3. april 2018 07:19 CEST

Statoil og partnerne hadde høyeste bud på fire blokker i Campos-bassenget i Brasils 15. lisensrunde som ble holdt 29. mars. Med de nye lisensene styrker Statoil sin posisjon i Brasil, og muliggjør synergieffekter med eksisterende prosjekter. 

Et konsortium som består av Petrobras (30%), ExxonMobil (40%) og Statoil (30%), leverte vinnerbudet på blokk C-M-657 i Campos-bassenget. Signaturbonusen som ble tilbudt blokk var 638,550,000 USD*. Samme konsortium bestående av Petrobras (40%), ExxonMobil (40%) og Statoil (20%) leverte vinnerbudet for blokk C-M-709 i Campos Basin med en signaturbonus på 450,000,000 USD. Petrobras blir operatør for begge blokkene. 

Statoil, sammen med BP, leverte vinnerbudet for blokk C-M-755 og C-M-793. Signaturbonus for begge blokker var til sammen 26,016,600 USD (Statoils andel er 40% i begge). Begge blokker blir operert av BP.

Tildelingen i Brasils 15. budrunde styrker Statoils ambisjon om langsiktig vekst i Brasil og styrker selskapets posisjon i det hydrokarbonrike Campos-bassenget, hvor selskapet er operatør for Peregrino-feltet, som er i produksjon. Andre viktige lisenser i Campos-bassenget er Roncador-feltet, med Petrobras som operatør, hvor Statoil har 25% eierandel**, og BM-C-33-prosjektet, som er i utviklingsfasen, med Statoil som operatør.

 - Vi er godt fornøyd med resultatet av denne runden. Vi ser fram mot å samarbeide med våre partnere om disse spennende letemulighetene, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.  

- Denne tildelingen er i tråd med Statoils letestrategi om å bygge kjerneposisjoner i hydrokarbonrike og påviste bassenger. Tilgang til nye områder av høy kvalitet er en avgjørende forutsetning for ytterligere verdiskapning gjennom letevirksomhet og for å øke Statoils internasjonale produksjonsnivå fra kjerneområder som Brasil, sier Dodson.  

- Dette er leteareal i verdensklasse i et land hvor Statoil har drevet virksomhet siden 2001, med en erfaren lokal organisasjon og stor innsikt i lokale reguleringer, sier Statoils landsjef i Brasil, Anders Opedal.

 - Jeg er glad for å styrke samarbeidet med solide og erfarne selskaper som Petrobras og Exxon, som også er partnere i andre konsesjoner i Brasil, samt etablere et nytt partnerskap med BP, tilføyer Opedal

Blokkene ligger i sørlig del av Campos-bassenget, nær vår posisjon i BM-C-33 (Pão og Gavea), hvor Statoil er operatør. Dette gir muligheter for å oppnå synergieffekter med eksisterende funn og virksomhet i Brasil.  

Den 15. lisensrunden ble gjennomført av the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuel (ANP). 

Signering av konsesjonsavtalene fra 15. lisensrunde planlegges innen 30. november.  

* Basert på valutarater fra Bloomberg 29. mars 2018 for BRL/USD=0,30

** Avhenger godkjenning av ANP

Basin

Block

Consortium

Bonus

Campos

C-M-657

Petrobras (30%) Statoil Brasil O&G (30%)  ExxonMobil Brasil (40%)

638,550,000

 

 

Campos

C-M-709

Petrobras (40%) Statoil Brasil O&G (20%)  ExxonMobil Brasil (40%)

450,000,000

Campos

C-M-793

BP Energy (60%) Statoil Brasil (40%)

13,008,300

Campos

C-M-755

BP Energy (60%) Statoil Brasil (40%)

13,008,300

 

     

* Based on exchange rate from Bloomberg 29 March 2018 for BRL/USD =  0,30.    

Portrett av Tim Dodson
Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.
Anders Opedal
Anders Opedal, Statoils landsjef i Brasil.

Statoils eiendeler i Brasil

Eiendel

Sted

Eierandel

Status

Peregrino-feltet

Campos-bassenget

60 % (operatør)

Produksjon på ca. 70.000-80.000 fat per dag (100 % basis)

Reserver på 300-600 millioner fat olje

Peregrino fase II

Campos-bassenget

60 % (operatør)

Under bygging

Produksjon fra 2020 på ca. 60.000 fat per dag (100 % basis)

Reserver på rundt 255 millioner fat olje

Roncador-feltet

Campos-bassenget

25 %*

Produksjon på 280.000 fat oljeekvivalenter per dag

Blokk BM-C-33 , inkl. Pão de Açúcar-funnet

Campos-bassenget

35 % (operatør)

Evaluering/utvikling

Rundt 1 milliard foe utvinnbare reserver

Ti leteblokker

Espírito Santo-bassenget

Seks med Statoil som operatør

Leting

Blokk BM-S-8, inkl. Carcará-funnet og leteprospekter

Santos-bassenget

36,5 % (operatør)

Avgrensning og leting

Carcará North-blokken

Santos-bassenget

40 % (operatør)

Leting

Solenergiprosjektet Apodi

Quixeré, Ceará State

43,75 %

Under bygging

* Venter på ANPs godkjennelse.

Relaterte sider og nedlastinger

brazil-campos-santos-bidding-blocks.png