Resultater tredje kvartal 2016

27. oktober 2016 07:00 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:19 CET

Statoil (OSE:STL NYSE:STO) rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016.

Tredje kvartal var kjennetegnet ved:

  • Fortsatt svake markeder, planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner
  • Sterk drift og forbedringsprogram i rute
  • Positiv netto kontantstrøm og redusert gjeldsgrad
  • Reduserer prognosene for investeringer og letekostnader for 2016 

– De finansielle resultatene var påvirket av lave olje- og gasspriser, omfattende planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner fra tidligere perioder. Vi leverte solid drift med sterke kostnadsforbedringer og god fremdrift i våre prosjekter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Streng prioritering og fortsatt gode resultater fra forbedringsprogrammet, gjør at vi kan reduserer prognosene for investeringer og letekostnader ytterligere for 2016, sier Sætre.

– Vår finansielle posisjon er robust med en positiv netto kontantstrøm i kvartalet. Vi viderefører ordningen med utbytteaksjer og har redusert gjeldsgraden, sier Sætre.

Driftsresultatet for tredje kvartal var 737 millioner USD sammenlignet med 883 millioner USD i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes i hovedsak lavere olje- og gasspriser, kostnadsførte letebrønner og lavere raffineringsmarginer. Fortsatt fremdrift for forbedringsprogrammet med reduserte kostnader og sterk operasjonell drift bidro positivt til resultatene.
 
Justert driftsresultat var 636 millioner USD i tredje kvartal, sammenlignet med 2,027 milliarder USD i samme periode i 2015. I tillegg til fortsatt lave priser,  motvirkes nedgangen i resultatet av reduserte driftskostnader, hovedsakelig som følge av de pågående forbedringstiltakene.

Justert driftsresultat etter skatt var negativt med 261 millioner USD i tredje kvartal, en nedgang fra et positivt resultat på 445 millioner USD i samme periode i fjor. I kvartalet har vi kostnadsført letekostnader som var balanseført i tidligere perioder med til sammen 324 millioner USD.

Dette er hovedsakelig kostnader knyttet til to letebrønner i Mexicogolfen.

Statoil leverte en egenproduksjon på 1,805 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag i tredje kvartal, sammenlignet med 1,909 millioner foe per dag I samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig planlagt vedlikehold og utsatt gassalg. Uten disse elementene og salg av
eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten i kvartalet 5 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Per 30. september 2016 hadde Statoil fullført 21 letebrønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 581 millioner USD, en økning fra 412 millioner USD i tredje kvartal 2015.

Kontantstrøm fra driften var 7,0 milliarder USD etter skatt i de første ni månedene av 2016, sammenlignet med 11,4 milliarder USD i samme
periode i fjor. Organiske investeringer var 7,8 milliarder USD i de første ni månedene av 2016 og ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden 30,3 %.
 
Statoil reduserer investeringsprognosene for 2016 fra 12 milliarder USD til om lag 11 milliarder USD, og prognosen for letekostnader for 2016 fra 1,8 milliarder USD til om lag 1,5 milliarder USD.

Produksjonsprognosene ligger fast og forventet årlig organisk produksjonsvekst er 1 % fra 2014 til 2017.

Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,2201 USD per ordinær aksje for tredje kvartal. Aksjonærene vil kunne velge mellom å motta utbytte for tredje kvartal i enten kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 %.
 
Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,8 for de siste 12 månedene fram til 30. september 2016 sammenlignet med 0,5 I samme periode i for.

Nedlastinger

Relaterte sider