Statoil tildeler langsiktige kontrakter for isolering, stillas og overflatebehandling

6. oktober 2017 13:45 CEST
Foto av stillasarbeid på Sleipner-feltet
Stillasarbeid på Sleipner-feltet. (Foto: Harald Pettersen)

Statoil tildeler reforhandlede rammeavtaler til Bilfinger Industrier Norge AS og Kaefer Energy AS for ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling). Kontraktene har en samlet verdi på over 7 milliarder norske kroner og varighet frem til utgangen av 2030.

– Vi ønsker forutsigbarhet i vår samhandling med leverandørene. Gjennom tett og god dialog med Bilfinger og Kaefer har vi nå fått på plass langsiktige avtaler som både har gode tekniske løsninger og som samtidig er kommersielt bærekraftig for selskapene. Dermed har vi det nødvendige grunnlaget til å kunne jobbe sammen over tid for å styrke sikkerheten og øke effektiviteten. Det ser vi fram til, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.

Rammeavtalene gjelder ISO-tjenester til norsk sokkel, med fleksibilitet til å bli brukt på tvers av alle anlegg på norsk sokkel og de norske landanleggene.

Avtalene legger til rette for økt innovasjon og teknologiutvikling innen ISO-arbeidet som utføres på Statoils anlegg. Det innebærer også å stimulere til ytterligere styrking av fagkompetansen og økt fagbrevandel.

– Vi ser fram til å fortsette samarbeidet og videreføre forbedringsarbeidet med Bilfinger og Kaefer. ISO-fagene bidrar til sikker og effektiv drift på våre anlegg. Dette arbeidet er viktig for å nå et bærekraftig kostnadsnivå og dermed bygger oppunder langsiktig produksjon på norsk sokkel, sier direktør for driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge, Kjetil Hove.

Bilfinger Industrier Norge AS og Kaefer Energy AS har siden 2010 hatt ansvaret for ISO-arbeidet på installasjonene hvor reforhandlede rammeavtaler nå er inngått. Unntaket er Draupner, hvor et leverandørbytte muliggjør en mer fleksibel ressursutnyttelse på tvers av Sleipner Flerfelt.

Portrett - Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil. (Foto: Arne Reidar Mortensen)
Portrett av Kjetil Hove
Kjetil Hove, direktør for driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil inngikk i 2016 rammeavtaler med Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS for øvrige installasjoner på norsk sokkel og landanlegg og har dermed nå dekket sitt behov for ISO-tjenester på anlegg som i dag er i drift i Norge frem til 2030.

Anleggsoversikten nedenfor, viser hvilke anlegg de to reforhandlede avtalene skal gjelde for. De anleggene på norsk sokkel som ikke er omtalt i oversikten, vil fortsette med kontraktene for ISO-tjenester som de har i dag.

Driftsområde

Anlegg

Leverandør

Drift Sør

Snorre A/B

Bilfinger Industrier Norge AS

 

Sleipner A/B/R/T

Bilfinger Industrier Norge AS

 

Gudrun

Bilfinger Industrier Norge AS

 

Gina Krog

Bilfinger Industrier Norge AS

 

Draupner

Bilfinger Industrier Norge AS

Drift Vest

Oseberg Feltsenter

Bilfinger Industrier Norge AS

 

Veslefrikk

Bilfinger Industrier Norge AS

 

Troll A/B/C

Kaefer Energy AS

Drift Nord

Åsgard A/B

Kaefer Energy AS

 

Kristin

Kaefer Energy AS