Informasjon angående foreslått utbytte for fjerde kvartal 2017

7. februar 2018 06:52 CET | Sist endret 6. mars 2018 08:58 CET

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) for fjerde kvartal 2017.

  1. Utbytte

Utbyttebeløp:  0,23

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 15. mai 2018

Ex-dato: 16. mai 2018

Record date (eierregisterdato): 18. mai 2018

Betalingsdato: på, eller omkring 30. mai 2018

Foreslått kontantutbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse 15. mai 2018.

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 24. mai 2018.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.