Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere for fjerde kvartal 2016

22. juni 2017 08:01 CEST

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE: STL, NYSE: STO) den 6. april 2017 angående primærinnsidernes deltakelse i utbytteemisjonene under utbytteaksjeprogrammet for tredje kvartal 2016.

Det vises også til meldinger den 20. april og 23. mai 2017 vedrørerende viderefordeling av aksjer til primærinnsidere under aksjespareprogrammet og under selskapets langtidsinsentivordning.

Nærmere detaljer om fordeling av Utbytteaksjene for fjerde kvartal 2016 er angitt i oversikten under.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

 

 

Navn

 

 

 

 

Tittel

 

 

 

 

Utbytte-
aksjer
tildelt primær-innsider

 

 

 

 

Utbytte-aksjer
tildelt nærstående

 

 

 

 

Ny aksje-beholdning primær-innsider

 

 

 

 

Ny aksje-beholdning nærstående

 

 

 

 

Ny samlet aksje-beholdning

 

 

 

 

Agerup, Wenche

 

 

 

 

Styremedlem

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

2 589

 

 

 

 

 

2 589

 

 

 

 

Bacher, Lars Christian

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

22 769

 

 

 

 

 

22 769

 

 

 

 

Di Valerio, Ingrid E.

 

 

 

 

Styremedlem

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

4 162

 

 

 

 

 

4 162

 

 

 

 

Dodson, Timothy

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

416

 

 

 

 

 

32 854

 

 

 

 

 

32 854

 

 

 

 

Gjærum, Reidar

 

 

 

 

Kommunikasjonsdirektør

 

 

 

 

394

 

 

 

 

5

 

 

 

 

30 569

 

 

 

 

432

 

 

 

 

31 001

 

 

 

 

Hegge, Hans Jakob

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

349

 

 

 

 

47

 

 

 

 

27 578

 

 

 

 

3 598

 

 

 

 

31 176

 

 

 

 

Hovden, Magne

 

 

 

 

Direktør HR

 

 

 

 

217

 

 

 

 

 

17 154

 

 

 

 

 

17 154

 

 

 

 

Klouman, Hans Henrik

 

 

 

 

Juridisk direktør

 

 

 

 

412

 

 

 

 

15

 

 

 

 

32 572

 

 

 

 

1 175

 

 

 

 

33 747

 

 

 

 

Knight, John

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

1 141

 

 

 

 

 

107 860

 

 

 

 

 

107 860

 

 

 

 

Kvelvane, Ørjan

 

 

 

 

Direktør konsernregnskap

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

5 234

 

 

 

 

 

5 234

 

 

 

 

Kuburic, Hilde A.G.

 

 

 

 

Direksjonssekretær

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

2 062

 

 

 

 

 

2 062

 

 

 

 

Labråten, Per Martin

 

 

 

 

Styremedlem

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

1 236

 

 

 

 

 

1 236

 

 

 

 

Lægreid, Stig

 

 

 

 

Styremedlem

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

1 931

 

 

 

 

 

1 931

 

 

 

 

Løseth,Øystein

 

 

 

 

Styreleder

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

1 067

 

 

 

 

 

1 067

 

 

 

 

Nilsson, Jannicke

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

266

 

 

 

 

 

21 282

 

 

 

 

16 478

 

 

 

 

37 760

 

 

 

 

Nylund, Arne Sigve

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

153

 

 

 

 

 

13 045

 

 

 

 

 

13 045

 

 

 

 

Reitan, Torgrim

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

429

 

 

 

 

 

33 858

 

 

 

 

1 574

 

 

 

 

35 432

 

 

 

 

Rummelhoff, Irene

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

298

 

 

 

 

 

23 563

 

 

 

 

407

 

 

 

 

23 970

 

 

 

 

Skeie, Svein

 

 

 

 

Økonomidirektør

 

 

 

 

281

 

 

 

 

73

 

 

 

 

21 905

 

 

 

 

5 585

 

 

 

 

27 490

 

 

 

 

Sætre, Eldar

 

 

 

 

Konsernsjef

 

 

 

 

669

 

 

 

 

 

54 357

 

 

 

 

 

54 357

 

 

 

 

Økland,Jens

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

16 292

 

 

 

 

 

16 292

 

 

 

 

Øvrum, Margareth

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

598

 

 

 

 

94

 

 

 

 

46 734

 

 

 

 

7 159

 

 

 

 

53 893