Annonsering av utbytte per aksje for tredje kvartal 2016 i NOK

1. mars 2017

Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) annonserte 27. oktober 2016 utbytte per aksje på USD 0,2201 for tredje kvartal 2016. NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 23. februar 2017, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,3528.Utbytte per aksje for tredje kvartal 2016 er dermed NOK 1,8384.

Under det toårige utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent av selskapets ordinære generalforsamling 11.mai 2016 kan aksjonærer velge å motta utbytte enten i kontanter eller i nyutstedte utbytteaksjer. Tegningsperioden for tredje kvartal 2016 vil starte på eller omkring 13. mars  2017 og avsluttes på eller omkring 24. mars 2017. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for tredje kvartal 2016 vil bli publisert senere.

Kontantutbytte (netto etter evt. kostnader knyttet til valg av utbytteaksjer under utbytteaksjeprogrammet) vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 7. april 2017 og til aksjonærer på New York Stock Exchange på eller nær 10. april 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12