Statoil tilbudt 29 nye letetillatelser på norsk sokkel

17. januar 2017
Utsikt fra boreriggen Ocean Vanguard

I forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2016, er Statoil tilbudt andeler i 29 utvinningstillatelser på norsk sokkel, 16 av disse som operatør og 13 som partner.

– Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet, og vi er glade for tildelingene i TFO-runden for 2016, noe som vil gi både oss og industrien muligheten til ytterligere leting etter lønnsomme prospekter med høy verdi. De årlige lisensrundene er, sammen med de nummererte rundene, den viktigste måten myndighetene kan bidra til å opprettholde leteaktiviteten på norsk sokkel. Nye funn behøves for å motvirke fallende produksjon i eksisterende felt på norsk sokkel, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.

Tildelingen er på nivå med TFO2015, som var et rekordår for antall lisenser. Årets tilbud omfatter én forpliktelsesbrønn i PL894 i Norskehavet. Statoil er partner med en eierandel på 40 prosent,  Wintershall er operatør med 40 prosent og og Petoro er partnere med andel på 20 prosent. Lisensen inneholder en arbeidsforpliktelse om boring av en letebrønn innen treår etter tildelingen. Et eventuelt funn vil ha oppfølgingspotensiale og vil kunne gi viktige tilleggsvolum til Aasta Hansteen. Tildelingen illustrerer hvordan Statoil har intensivert jakten på nye ressurser i Norskehavet.

Portrett - Jez Averty
Jez Averty, Statoil’s senior vice president for exploration in Norway and the UK. (Photo: Ole Jørgen Bratland)

–Vi har over de to siste årene fornyet porteføljen vår med interessante prospekter. Dette gjenspeiles i leteplanen vi har offentliggjort for 2017, der vi har fokus på Barentshavet etter gode tildelinger i 23. runde og TFO 2015.Tildelingene i TFO 2016 styrker vår posisjon i  Norskehavet, sier Averty.  

- Vår satsning på Norskehavet er tydeliggjort av olje- og gassfunnet i brønn 6608/10-17 Cape Vulture, annonsert tidligere i dag. Denne lisensen ble tildelt i TFO 2015 og brønnen er fullført bare ett år etter lisenstildeling. Dette er i tråd med vår ambisjon om rask avklaring av prospektivitet i områder vi blir tildelt, sier han.

I TFO 2016 er Statoil tildelt nye utvinningstillatelser i alle tre provinser på norsk sokkel:

Barentshavet  

 • 50% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 901 (blokkene 7122/5,6 7123/4)  

Norskehavet

 • 64% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 128E (blokk 6608/10) 
 • 30% eierandel og partner i utvinningstillatelse 255C (blokk 6406/5) 
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 847B(blokk 6707/4)  
 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 890 (blokkene 6507/7,8) 
 • 40% eierandel og partner i utvinningstillatelse 894 (blokkene 6604/5,6 og 6605/4,5,7) 
 • 40% eierandel og partner i utvinningstillatelse 895 (blokkene 6609/2,3,4,5,6) 
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 896 (blokkene 6610/2,3 og 6611/1,2) 
 • 50% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 897 (blokkene 6606/2,3 og 6706/12) 
 • 70% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 898 (blokkene 6707/10,11,12) 
 • 60% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 899 (blokkene 6706/12 og 6707/10)

Nordsjøen

 • 49,3 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse 053C (blokk 30/6) 
 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 630BS (blokk 35/10) 
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 782SC (blokk 25/7) 
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 860 (blokkene 2/6,9 og 3/4) 
 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 864 (blokkene 6/3, 7/1,,2,4,5,6,8 og 16/10,11) 
 • 45% eierandel og partner i utvinningstillatelse 865 (blokkene 15/12 og 16/7,8,10,11) 
 • 70% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 866 (blokkene 15/5,8) 
 • 30% eierandel og partner i utvinningstillatelse 867 (blokk 16/1) 
 • 40% eierandel og partner i utvinningstillatelse 868 (blokk 16/1) 
 • 80% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 870 (blokkene 25/6,9 og 26/7) 
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 871 (blokkene 25/1,2,4,5) 
 • 40% eierandel og partner i utvinningstillatelse 873 (blokkene 25/1,2 og 30/11) 
 • 70% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 878 (blokkene 30/2,3) 
 • 70% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 879 (blokkene 34/8,9,11,12) 
 • 60% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 883 (blokkene 35/5,8) 
 • 30% eierandel og partner i utvinningstillatelse 884 (blokk 35/3) 
 • 30% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 885 (blokkene 35/3 og 36/1) 
 • 80% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 903 (blokkene 25/1 og 30/10)

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Media:
Morten Eek, 41689515
Investor relations: Anca Jalba, 41087988 

Se også: