Boring i Nigeria utsatt

september 7, 1998, 03:00 CEST

Boringen av den Statoil-opererte letebrønnen utenfor kysten av Nigeria er utsatt. Ifølge opprinnelig planer skulle borestart skje i løpet av helgen.

Det har ikke skjedd, fordi Reading & Bates har ikke fått myndighetsgodkjennelse til å bore med riggen M.G. Hulme Jr. Riggen ligger på borelokasjonen, og det er ventet at boringen starter i løpet av dagen.

Statoil/BP-alliansen er operatør av en dypvannsbrønn utenfor kysten av Nigeria. Brønnen ligger i blokk 217, om lag 150 kilometer vest for oljehovedstaden Port Harcourt. Det er ikke boret i denne blokken tidligere. Vanndypet i området er på mellom 1000 og 1500 meters vanndyp. Riggen M.G. Hulme Jr., eid av Reading & Bates, brukes i boreoperasjonen. Statoil venter å bruke tre måneder på letebrønnen. Boringen blir regnet som krevende fordi det skal bores ned til cirka 3000 meter under havbunnen i bergarter hvor en kan forvente høyt trykk.

Statoil er operatør på vegne av det nigerianske statsoljeselskapet Nigerian National Petroleum Corporation. Statoil og BP har 35 prosent eierandel hver, og Texaco har 30 prosent.