Revisjonsstans ferdig på Tjeldbergodden

september 24, 1998, 07:00 CEST

Den første revisjonsstansen ved Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal ble ferdig tirsdag denne uka.

Fabrikken er klar for oppstart i månedsskiftet september-oktober, opplyser direktør Hugo Haldorsen.

I løpet av den drøye tre uker lange revisjonsstansen har det blitt gjennomført i alt 30.000 direkte arbeidstimer. Vedlikeholdet er utført av 250 personer fra 35 forskjellige firma. Arbeidene er utført uten fraværsskader og etter den oppsatte timeplanen.

"Under revisjonsstansen fokuserte vi særlig på tilstanden på prosessutstyret," sier Haldorsen.

Han legger til at nå blir det kontinuerlig drift fram til neste revisjonsstans sommeren 2000.