Kutter utslipp på Norne

september 30, 1998, 08:00 CEST

To lav-NOx-turbiner er nå i drift på produksjonsskipet Norne i Norskehavet. Dette fører til at utslipp av nitrogenoksider (NOx) reduseres med nærmere 90 prosent sammenlignet med de gassturbinene som er i bruk på norsk sokkel i dag.

Norne er det første feltet på sokkelen som tar i bruk dette utstyret. Lav-NOx-turbinene er en ny type gassturbiner som brenner luft og gass mer effektivt enn tradisjonelt utstyr. Turbinene som driver hver sin gasskompressor, kan brukes til eksport av gass eller tilbakeføring av gass i reservoaret. Foreløpig injiseres gassen i undergrunnen på Norne-feltet, men i 2000 skal det bli lagt et gassrør fra Norne-feltet til Åsgard- feltet.

"I testperioden som startet i februar i år, har vi hatt en vanlig gassturbin i reserve, men fra nå av satser vi kun på lav-NOx-turbiner på Norne," sier overingeniør Kjell J. Johansen i Driftsteknikk i Norne-organisasjonen.

Statoil planlegger også å ta i bruk lav-NOx-turbiner på Åsgard-feltet og Gullfaks-satellittene i Nordsjøen.