Deler bil med naboene

oktober 13, 1998, 08:00 CEST

I Sverige har Statoil og telekommunikasjonsselskapet Telia innledet et samarbeid om biler som flere kan ha på deling. Dette kan også bli aktuelt i Norge og Danmark.

En ordning med bildeling, som også kalles bilpool, kan for eksempel være aktuelt for borettslag, ifølge prosjektleder Lennart Ljung i Markedsføring. Dersom et borettslag ønsker å gå sammen om en slik ordning, kartlegger Statoil behovet og kommer fram til hvor mange biler borettslaget trenger. Telia ivaretar kommunikasjonsdelen. Bildeling kan også være aktuelt for bedrifter, organisasjoner og andre grupper av personer.

De som trenger bil, kan bestille den via internett, intranett eller telefon med telefonsvarer. Personer som inngår i ordningen med bilpool kan få tilgang til et lokalt bookingsystem på egen pc. Når en bestilling er blitt bekreftet, får brukeren av bilen tildelt et såkalt smartkort med personkode og låsfunksjon. Kortet benyttes også til å starte bilen. Telias system registrerer hvor lenge bilen er i bruk og kjørelengde. Kunden blir deretter fakturert på månedsbasis for bruken av bilen.

Et utvalg avdelinger ved Statoils kontor i Stockholm skal teste opplegget i praksis. Ved årsskiftet planlegger Statoil å lansere ordningen på landsbasis i Sverige. Statoil kommer trolig til å tilby ordningen med bilpool i Danmark og Norge i løpet av 1999-2000. Egne enheter i Statoils bilutleie i de tre skandinaviske landene blir ansvarlige. Det potensielle totalmarkedet i Sverige i år 2009 er beregnet til cirka 45.000 poolbiler. El-biler kommer også til å inngå i ordningen.