Oppfordrer til å delta i streik

oktober 14, 1998, 08:00 CEST

Fagforeningene i Statoil oppfordrer sine medlemmer til å delta i en politisk streik i Norge torsdag ettermiddag.

Streiken er en protest mot regjeringens forslag til statsbudsjett for 1999 om at én feriedag/fridag tas bort. Blir oppfordringen fra fagforeningene fulgt, betyr det at nærmere 7.000 statoilansatte ved kontorstedene i Norge går ut i streik mellom klokken 14.00 og 16.00 i morgen. Over to tredjedeler av de ansatte i morselskapet er organisert i et fagforbund.

Ifølge fagforeningene får streiken ikke konsekvenser for virksomheten ved Statoils produksjonsanlegg til havs og på land. Annen virksomhet av sikkerhets- eller beredskapsmessig karakter skal opprettholdes på en forsvarlig måte.

Ansatte som forlater arbeidsstedet for å delta i streiken skal føre streiketiden som fravær/avspasering på timeregistreringsskjemaet.

Norske sivilingeniørers forening (Nif) har i motsetning til de øvrige fagforbundene oppfordret sine medlemmer til å nedlegge arbeidet i én time, fra klokken 14.00 til 15.00 Oppfordringen fra Nifs hovedstyre er å streike i to timer, men Nif i Statoil ser på streiken som en protest mot myndighetene, ikke mot Statoil.

De fire fagforbundene Lederne, Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef), Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Norges ingeniørorganisasjon (Nito) har sammen med Nif undertegnet en protokoll i forbindelse med streiken.

Finanskomiteen på Stortinget skal legge fram sin innstilling til statsbudsjettet 18. november. Regjeringens forslag om økt skatt for oljeselskapene på 0,5 prosent er den enkeltsaken som oljebransjen er mest opptatt av.