Færre skader på Mongstad

oktober 19, 1998, 08:00 CEST

Mongstad-raffineriet har snudd en negativ tendens og halvert skadefrekvensen for de ansatte i løpet av ett år.

Det er ikke registrert én eneste fraværsskade for de statoilansatte på Mongstad hittil i år. Når alle som jobber på anlegget regnes med, viser statistikken per 1. oktober at det har vært 3,3 fraværsskader per million arbeidstimer de siste 12 månedene.

Hittil i år er skadefrekvensen på 2,4. Skadefrekvensen måles i fraværsskader per million arbeidstimer.

I tredje kvartal var det bare én behandlingsskade i løpet av 500.000 arbeidstimer ved raffineriet.

"Målet om null skader står fast, og slik sett kan vi ikke si oss fornøyd ennå. Men vi gleder oss over en positiv utvikling. En ytterligere forbedring vil kreve fortsatt kontinuerlig arbeid og oppmerksomhet," sier Terje Palmesen, leder for Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet på Mongstad.

Både statoilansatte og personell fra andre selskaper som er engasjert på Mongstad har gjennomført en aktivitetsdag med innlagt rebusløp. Temaet for aktivitetsdagen var målsetningen om null skader i et 24-timers perspektiv.

Hele konsernets helse, miljø og sikkerhetsrapport for tredje kvartal presenteres innen utgangen av oktober. Den inneholder blant annet en oversikt over fraværsskadefrekvensen, som var 3,9 i andre kvartal.