Borer lange brønner på Åsgard

oktober 26, 1998, 07:00 CET

Statoil har boret en 6920 meter lang produksjonsbrønn på Åsgard-feltet i Norskehavet.

Brønnen er verdens lengste såkalte designerbrønn som er boret fra en flyterigg, ifølge Trond H. Eilertsen, boreoperasjonsleder i Åsgard-organisasjonen. Eilertsen opplyser at dette også er lengste brønn, uansett type, boret fra flyterigg på norsk sokkel.

Brønnen ligger på cirka 4.000 meters vertikalt dyp. Å bore en designerbrønn innebærer at man forandrer retning i tre plan underveis i boringen: først borer man rett ned, så ut i en retning. Deretter gjøres en sving like over reservoaret og brønnen legges horisontalt.

"Vi har brukt avansert, men kjent bore- og brønnteknologi. Teknologien er utnyttet maksimalt. Vi har boret brønnen på denne måten for å komme horisontalt inn i Åsgard-reservoaret i en ønsket retning. Dette for å oppnå optimal produksjon," sier Eilertsen.

Riggen Transocean Arctic har boret brønnen. Boreoperasjonen er gjennomført på 70 dager, som er 15 dager raskere enn planlagt.

I løpet av de to siste årene har Statoil boret fire brønner på Åsgard som alle er over 6.000 meter. De er alle blant de lengste som er boret fra en flyterigg på norsk sokkel. To av brønnene er boret fra Transocean Arctic, mens de to andre er boret fra riggene Transocean Winner og Transocean Searcher.