Sleipner A starter opp

oktober 27, 1998, 07:00 CET

Produksjonen på Sleipner A-plattformen i Nordsjøen starter opp i dag. Driften har vært stanset siden brannen søndag 18. oktober.

Et par dager etter oppstarten av Sleipner A-plattformen kommer gassproduksjonen til å ligge på rundt 24 millioner kubikkmeter i døgnet.

"Når Sleipner T-plattformen starter produksjonen noen dager etter Sleipner A, skal det produseres like store mengder gass som før brannen. Da lå døgnproduksjonen på 46 millioner kubikkmeter gass," opplyser plattformsjef Egil Kai Elde.

Døgnproduksjonen av kondensat kommer et par dager etter oppstarten av Sleipner A-plattformen, til å ligge på rundt 106.000 fat. Når Sleipner T-plattformen starter opp stabiliserer produksjonen seg på normalt nivå, som er 162.000 fat kondensat i døgnet.

Det gjenstår omfattende reparasjoner på Sleipner A-plattformen. Reparasjonene blir utført uavhengig av selve produksjonen.