Flere årsaker til Sleipner-brannen

november 24, 1998, 07:00 CET

Statoils granskningsrapport etter brannen på Sleipner A-plattformen i Nordsjøen 18. oktober viser at flere uheldige forhold bidro til hendelsen.

Den viktigste direkte årsaken var at et mekanisk låsesystem for to ventiler var satt i feil posisjon. Rapporten påpeker at konsekvensene av å operere dieselsystemet på en måte som det ikke var konstruert for, ikke ble vurdert i tilstrekkelig grad. Et instrument som skulle ha registrert at diesel var i ferd med å renne ut av en dieseltank, fungerte heller ikke som det skulle.

Dieseltanken stod i en generatormodul som ble installert etter at Sleipner A kom i drift. Etter alt å dømme ble det ikke gjennomført tilstrekkelige risikovurderinger før installasjon av modulen. Avluftingen fra tanken var plassert i nærheten av en varm eksoskanal. Det var gjennom denne avluftingen at 5000 til 6000 liter diesel rant ut og forårsaket brannen.

Granskningsgruppen anbefaler Statoil å vurdere nye tiltak for å sikre at brennbare væsker ikke kommer i kontakt med varme overflater. Retningslinjer for utsjekking av alarmer bør revurderes, og man må bli flinkere til å fange opp mindre tilpasninger som gjøres på tekniske anlegg.

Rapporten bekrefter inntrykket av at brannslokkingen, evakueringen og opptellingen av mannskaper fungerte godt.

"Det er liten tvil om at mannskapenes profesjonelle opptreden i stor grad bidro til å begrense skadeomfanget," sier granskningsleder Finn Strand.

Granskningsgruppen ber også om at en del beredskapsutstyr som ikke fungerte godt nok, som radioer, brannmannskapsklær og fottøy, byttes ut.

Se relaterte artikler: