Nye tildelinger på britisk sokkel

desember 4, 1998, 07:00 CET

Statoil UK blir operatør for to nye blokker på britisk sokkel, og får andeler i ytterligere tre nordsjøblokker.

De nye operatøroppgavene er i blokkene 9/2a og 9/3a. I blokkene 8/19, 8/20 og 8/25 har Statoil UK fått andeler sammen med operatøren Agip (UK) Ltd. og British Boreno Oil & Gas Ltd.

Tildelinger i den 18. konsesjonsrunden på britisk sokkel omfatter modne områder i Nordsjøen.

"Dette representerer full uttelling av de fem blokkene vi søkte på, og tildelingene er et viktig ledd i Statoil UK sin strategi om å bygge opp en posisjon i ett for oss nytt område av Nordsjøen," sier direktør for Undersøkelse og produksjon i Statoil UK, Jacob Sannes.

Sannes framholder at tildelingene i den 18. konsesjonsrunden også er viktig med tanke på den videre utviklingen av Statoil UK.

"Det viser en bredde i vår organisasjon", sier han.

Statoil UK har andeler i nærmere 100 blokker på britisk sokkel og har operatøransvar for vel 25 av disse.

I den 18. konsesjonsrunden var det utlyst i alt 82 blokker. Det ble søkt på 78 av disse. Tildelingene ble fordelt på 44 selskaper. 22 av selskapene fikk operatøransvar i en eller flere av blokkene.