Gransker rigguhell

desember 8, 1998, 07:00 CET

Statoil gransker en alvorlig hendelse som skjedde på riggen Deep Sea Trym ved Gullfaks-feltet i Nordsjøen fredag kveld.

En foreløpig skaderapport om hendelsen skal være klar innen fredag, opplyser produksjonsdirektør for Gullfaks, Øyvind Reinertsen. Det er derfor foreløpig for tidlig å fastslå noe om årsaken til uhellet. Reinertsen betegner hendelsen fredag kveld som meget alvorlig.

Den Statoil-opererte riggen Deep Sea Trym drev produksjonstesting/opprenskning for å sette den andre oljeproduserende brønnen i drift på Gullfaks-satellitten Rimfaks, da en ventil ble revet løs av et rør. Ifølge Reinertsen strømmet det ut væske i en kort periode på et par minutter før brønnen ble stengt automatisk.

Det var ingen personer på boredekket da hendelsen inntraff, og det ble ingen personskader. Riggen har derimot fått betydelige skader i boretårnet. I tillegg er strukturen på riggen blitt påført belastninger som er nær opptil grensen for det som riggen er bygd for å kunne tåle, ifølge Reinertsen. Det er uvisst, men sannsynlig, at riggen må til land for å repareres.

Varsling av hendelsen skjedde umiddelbart. Øyvind Reinertsen opplyser at beredskapsopplegget fungerte meget bra.

Representanter fra politiet og fra Oljedirektoratet reiste sammen med Statoils granskningsgruppe ut til riggen lørdag.