Ny brønn og lisenssalg i Nigeria

desember 15, 1998, 07:00 CET

Statoil har begynt boringen av en ny letebrønn i blokk 218 og solgt sine interesser i blokk 210 utenfor kysten av Nigeria.

Boringen av den nye letebrønnen Nnwa-1startet torsdag i forrige uke. Boreriggen M. G. Hulme Jr. fra Reading & Bates borer på om lag 1300 meters vanndyp. Blokk 218 ligger om lag 150 kilometer vest for havnebyen Port Harcourt.

Statoil og BP har solgt sine eierinteresser i letelisens 210 til Allied Energy. Selskapene hadde 20 prosent hver i lisensen. Alliansen kjøpte seg inn i blokken i 1993. Det er senere gjort et mindre funn i blokken.

Den nylig påbegynte letebrønnen er den sjuende i rekken. Operatøren Statoil har hittil boret fem letebrønner på om lag 500-800 meters havdyp, samt én brønn kalt Atabila -1på dypere vann i blokk 217.

Den påbegynte brønnen Nnwa-1 blir viktig for Statoil. Det poengterte direktør Rolf Magne Larsen i Internasjonal leting & produksjon under en pressekonferanse sist uke hvor Statoils investeringer internasjonalt var tema. Når brønnen er avsluttet, vil Statoil og partnerne samles til en gjennomgang for å drøfte om man skal satse videre.