Rekordår for patentsøknader

januar 25, 1999, 07:10 CET

I 1998 leverte Statoil inn 72 patentsøknader på nye oppfinnelser, en økning på 29 sammenlignet med året før.

Det er Statoils patentavdeling i resultatområdet Industri & kommersialisering (I&K) som håndterer patentsøknadene. Ifølge Brit Ragnhildstveit som leder avdelingen, har selskapet aldri tidligere levert flere søknader. Hun tror imidlertid at tallet på oppfinnelser vil gå noe ned i inneværende år, som følge av et generelt lavere aktivitetsnivå.

Patentsøknadene spenner over hele virksomhetsområde. Søknadene gjeoder også nye løsninger fra selskaper som Navion, Borealis-virksomheten på Rønningen, Framo Engineering og Offtech Invest. En fellesnevner for 1998 er at mange av oppfinnelsene gjelder miljøtiltak. Totalt 12 av oppfinnelsene angår metoder for å redusere utslipp av karbondioksid.

Flere søknader fra konsernenheten Forskning og utvikling gjelder teknologi som skal høyne kvaliteten på produkter som leveres fra ulike resultatområder i konsernet. Søknadene har stor spennvidde, fra utredning av hydrogenkraftverk til forbedringstiltak knyttet til bruk av katalysatorer i forbindelse med framstilling av plastråstoffer.

Andre søknader omfatter målesystemer for lokalisering av olje/vann-kontakten i reservoarer. Utstyr som plasseres utenpå et foringsrør, har sensorer som er i stand til å måle bevegelsen av olje/vann-kontakten ved hjelp av elektromagnetiske bølgerefleksjoner. Hensikten er å kunne stenge av soner i et reservoar hvor det blir produsert mye vann.

Fra resultatområdet Teknologi, produkter & kompetanse er det eksempelvis søkt patent på en forbedret måte å tolke seismiske data på ved hjelp av såkalte "neurale nettverk", eller kunstig intelligens. Flere søknader innen dette området er knyttet til pågående prosjekter i Statoil, som utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet.