Gjenbruker brønnrammer

januar 28, 1999, 07:00 CET

Statoil vil gjenbruke to brønnrammer som var tiltenkt Connemara-feltet vest for Irland under en utbygging i Nordsjøen.

"Rammene skal konfigureres til bruk på satellittfeltet Gullfaks Sør. De vil være som nye når de etter planen installeres til sommeren," sier Christian Holst, som er leder for undervanns produksjonssystemer i fase II av satellittutbyggingen.

Statoil avskrev Connemara-feltet fordi hovedreservoaret hadde for dårlige produksjonsegenskaper. Én av rammene ble for øvrig installert og benyttet under langtidstestingen på Connemara.

Nå kommer rammene altså til nytte på norsk sokkel. Før brønnrammene kan gjenbrukes, blir de tilpasset sin nye oppgave hos Grenland Offshore i Langesund i Telemark.

"For vårt prosjekt innebærer gjenbruken av rammene en besparelse i forhold til å bruke nye rammer. Samtidig gir det en miljømessig gevinst," sier Holst.

Hver av de to brønnrammene har fire åpninger, som det vil bli boret brønner gjennom etter installasjonen på havbunnen. Den ene rammen skal hovedsakelig motta gass mens den andre vil motta olje. Brønnstrømmen skal føres til Gullfaks C-plattformen gjennom rørledninger som er samlet i en rørbunt.

Ventilsystemet HIPPS (High Integrity Pressure Protection System) skal for øvrig brukes for første gang på en undersjøisk installasjon i forbindelse med fase II-utbyggingen. Denne typen ventiler stenger brønnstrømmen på mindre enn to sekunder hvis den registrerer at trykket blir for høyt.

Ventilsystemet skal beskytte rørbunten mot et potensielt høyt innstengningstrykk fra en av oljebrønnene. Med en slik løsning kan man bruke samme designtrykk på rørbunten som i Gullfaks satellitter fase I, noe som gir en vesentlig besparelse.