Signerer ny satellitt-kontrakt

februar 2, 1999, 07:00 CET

Kongsberg Offshore (KOS) skal levere undervanns produksjonssystemet til Gullfaks satellitter fase to i Nordsjøen.

Kontrakten med KOS har en verdi på omkring 365 millioner kroner og blir undertegnet på Kongsberg 3. februar.

Bestillingen som nå gjøres er et såkalt avrop mot en rammekontrakt som ble inngått høsten 1995. Et avrop innebærer at betingelsene for bestillingen er nedfelt i rammekontrakten.

KOS skal levere et undervanns produksjonssystem bestående av ni ventiltre-systemer, to brønnrammer med manifold og beskyttelsesstrukturer. Leveransen omfatter også et såkalt topside kontrollsystem, som består av hydrauliske og elektriske enheter som plasseres på Gullfaks C-plattformen.

“Avropet forutsetter gjenbruk av bore- og kompletteringsutstyr fra fase én av Gullfaks satellitt-utbyggingen og innebærer at Kongsberg Offshore står for både prosjektering, innkjøp og fabrikasjon av undervanns produksjonssystemet,” sier John Aspen, som er kontraktsjef for Gullfaks satellitter fase to.

De første leveransene av utstyr etter kontrakten skjer 1. juni i år. Leveransene skal være avsluttet i mai 2001.

Gullfaks satellitter fase to omfatter en utbygging for å produsere gass, med tilhørende olje og kondensat, fra Gullfaks Sør. Produksjonen starter etter planen 1. oktober 2001.

Se relatert artikkel:

Gjenbruker brønnrammer