Åsgard 1,9 mrd kroner dyrere

mars 19, 1999, 09:15 CET

Åsgard-prosjektet blir 1,9 milliarder kroner dyrere. Det nye kostnadsestimatet for utbyggingen er 39,1 milliarder kroner.

Operatøren Statoil og partnerne i Åsgard-lisensen visste da det forrige kostnadsestimatet forelå i fjor høst at prosjektet var forsinket i forhold til planen. På det tidspunktet trodde prosjektledelsen at den hadde gode nok tiltak for å komme ajour i forhold til tidsplanen.

"Tiltakene har ikke hatt den effekten vi hadde forventet," sier Henrik Carlsen, direktør for Leting & produksjon norsk sokkel.

"Vi har hatt en ny total gjennomgang av prosjektet for å skaffe oss best mulig oversikt over alle elementene i utbyggingen. På bakgrunn av dette har vi kommet fram til det nye estimatet," sier han.

Som grunnlag for sitt arbeid har ledelsen også hatt anbefalingene i utredningen fra Investeringsutvalget som ble ledet av professor Knut Kaasen. Utvalget har analysert utbyggingsprosjekter på norsk sokkel for å finne årsaker til kostnadsoverskridelser.

I utvalgets rapport er flere årsaker til kostnadsoverskridelsene i Åsgard-prosjektet belyst. Økningen skyldes i hovedsak underestimering og mangler i design. Feltets kompleksitet er blitt undervurdert.

For produksjonsskipet Åsgard A, som er på plass på feltet, er en stor del av kostnadsøkningen knyttet til skroget. Dessuten har endring i produksjonskapasitet, inkludert økt gassvolum, vært medvirkende.

På Åsgard B-plattformen har underestimering av dekksanlegget vært en sentral årsak til kostnadsøkningen. Totalvekten har økt, og kostnadene knyttet til det flytende skroget har økt.

Åsgard B blir verdens største flytende gassbehandlingsanlegg til havs. Plattformen skal ta hånd om 15 milliarder kubikkmeter gass årlig. Det tilsvarer et energiinnhold som er 1,5 ganger Norges produksjon av vannkraft. I tillegg vil Åsgard B ha en oljeproduksjon som er omtrent like stor som Nornes produksjon.