Gassfunn nær Kvitebjørn

april 12, 1999, 08:00 CEST

Statoil har gjort et nytt gassfunn ved Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen.

Brønnen, kalt 34/11-4, ble boret på en struktur kalt Gamma like vest for Kvitebjørn-feltet. Brønnen ligger i Mats segmentet og ble boret til en total dybde av 4414 meter under havoverflaten. Bjarne Bakken, prosjektleder for Kvitebjørn, mener at funnet er interessant, "men området skal i løpet av året tolkes videre med bakgrunn i brønnen og ny seismikk, før vi i det hele tatt kan si om funnet er økonomisk drivverdig."

Det er tidligere boret to brønner i Gamma-strukturen i utvinningstillatelse 050. I begge disse brønnene er det påvist gass.