Brønntraktor vinner terreng

april 23, 1999, 08:00 CEST

Statoils brønntraktor blir brukt stadig oftere. Konsernet regner med å spare 50 millioner kroner årlig ved bruk av denne teknologien.

Operasjonstid og kostnader ved brønnoperasjoner er redusert takket være brønntraktoren, opplyser overingeniør Tommy Byskov. Dessuten har bruken gjort operasjonene sikrere og enklere. Siden de første testene i 1996 og fram til april 1999 har traktoren tilbakelagt en distanse på 300 kilometer i horisontale brønner.

Den 6,5 meter lange kjøredoningen benyttes til å føre ulike instrumenter ned i brønner. Ved å sende strøm gjennom en kabel, tilføres traktoren energi. Traktoren trekker med seg instrumentene ut i den horisontale delen av brønnen, som gjerne strekker seg over mange kilometer. Tidligere måtte andre og tyngre metoder som kveilerør og snubbing benyttes.

Utstyret brukes blant annet til plugging, perforering og logging i produksjonsbrønner. Slik kan operatørselskapene på en kostnadseffektiv måte stenge av for soner som produserer vann, åpne opp for nye oljeproduserende lag, eller overvåke trykk og temperatur nede i brønnen.

For tiden står brønntraktoren utstilt ved Statoils hovedkontor. Brønntraktoren er utviklet over tre år i samarbeid med danske Welltec og norske Maritime Well Service.