Dispensasjon for streiken

mai 10, 1999, 12:45 CEST

Statoil får benytte streikende bore- og brønn personell i Dowell Schlumberger til deler av arbeidet med å sikre nedstengning av produksjonen på Veslefrikk-feltet.

På forhånd hadde streikeledelsen i Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS) avslått Statoils søknad om å fortsette nedstengningen. Oljedirektoratet, som nå gir Statoil dispensasjon, har sett på sikkerheten og gitt tillatelse til å fortsette arbeidet med å pumpe ned væske i brønnene for å hindre dannelse av isplugger. Men Statoil blir ikke gitt dispensasjon til å sikre brønnene mot avleiring og korrosjon. Dermed kan det oppstå skader i reservoaret .

"Vi får først oversikt over omfanget av eventuelle skader til høsten når vi åpner brønnene igjen," sier boreleder Otto Øren i Veslefrikk.

Nedstengingen av brønnene er nødvendig fordi B-plattformen skal i dokk til Aker Stord i Hordaland i begynnelsen av juni. Plattformen skal oppgraderes for å kunne prosessere olje og gass fra nabofeltet Huldra.