"Gå til hovedinnhold"

Tester ny renseteknologi

mai 18, 1999, 08:00 CEST

Statoil skal teste ut ny miljøteknologi til havs.

Teknologien skal gjøre det mulig å redusere andelen av giftige komponenter og oljeinnhold i produsert vann som slippes ut i sjøen fra olje- og gassfelt med 80 prosent.Testen skal gjennomføres på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen i begynnelsen av juni. Dersom forsøket blir vellykket, vurderer Statoil å bruke teknologien på flere av sine felt, ifølge prosjektleder Per Gerhard Grini. I dag finnes det ingen øvre grenser for utslipp av giftige, oppløste komponenter i produsert vann. Til nå har det ikke vært tilgjengelig teknologi som gjør det mulig å skille disse komponentene ut på en lønnsom måte.

Den nye teknologien kalles C-Tour og er utviklet av Rogalandsforskning. Testen på Statfjord B gjøres med tilskudd fra Statoil, Hydro, Elf, Phillips og Kværner Process Systems. Metoden går ut på å injisere en kondensert gass (kondensat) i det produserte vannet. Det injiserte kondensatet skal trekke til seg olje og oppløste forbindelser, og gjøre det enkelt å skille dem ut i det normale prosessutstyret på plattformen.