"Gå til hovedinnhold"

Geologiatlas for Nordsjøen

mai 19, 1999, 08:00 CEST

Det skal være en årtusen-gave fra geologene til "allmennheten", geologiatlaset North Sea Millennium Atlassom skal gis ut i år 2000.

Statoil er en av hovedsponsorene for boka, som vil veie bortimot 10 kilo. Verket blir så tungt fordi det er spekket med tredimensjonale seismiske kart, informasjon om 270 olje- og gassbrønner og historie om geologien i Nordsjøbassenget. En cd-rom versjon skal også lages. Begge deler blir utgitt på engelsk.

Boka blir en ensartet, oppdatert datakilde som vil gi flere enn geologene anledning å ta del i den spennende 35-årige oljeæraen i Nordsjøen, ifølge områdegeolog Tore Husmo i Undersøkelse og produksjon Norge. Sammen med mer enn 20 oljeselskaper står aktører fra fagmiljøer ved universiteter og offentlige instanser i Norge, Danmark og Storbritannia bak prosjektet.

Statoil har fagfolk som er medforfattere i fem av de 21 planlagte kapitlene. Statoil har hovedansvaret for kapitlet om den geologiske tidsalderen lavere til midtre jura