Forbereder færøysk budrunde

mai 25, 1999, 08:00 CEST

Færøyske myndigheter forbereder budrunde på landets kontinentalsokkel etter å ha blitt enig med Storbritannia om en grensetvist.

Britene og færøyingene er blitt i enige om at grensen i den omstridte "hvite sonen" mellom de to landenes kontinentalsokler skal deles etter midtlinjeprinsippet, i hovedsak lik den tidligere fiskerigrensen. Dermed får Storbritannia 52 prosent og Færøyene 48 prosent av det omstridte området, hvor begge land har forventninger om å finne petroleum.

Enigheten gir startskuddet for forberedelser til færøysk budrunde på lisenser.

"Færøysk sokkel kan bli en viktig ny hydrokarbon-provins for Statoil," sier Jon Egil Inderhaug, selskapets prosjektleder for Færøyene. Statoil er deltaker i Atlantic Margin Group (AMG) sammen med Mobil og Enterprise. Til sammen er det åtte aktuelle selskapsgrupper som lenge har jobbet med færøysk sokkel.

Petroleumsadministrasjonen på Færøyene kommer til å be selskapene om å renominere områder i den første lisensrunden. Første nominering ble gjennomført i 1997. Administrasjonen arbeider nå med å utarbeide lisensbetingelser og arealer for første lisensrunden. Deretter må administrasjonen legge dette fram for Lagtinget til godkjenning. Det er forventet at dette kommer til å skje i oktober med formell utlysing av lisensrunden i desember i år.