Nytt system kutter energiforbruk

juni 18, 1999, 08:00 CEST

Forbruket av energi ved Statoils kontorsteder i Norge skal overvåkes via et nytt terminalsystem. Målet er å redusere energiregningen.

Nylig inngikk Fellestjenester en kontrakt med konsernets datterselskap Statoil Norge, som hører inn under Detaljmarkedsføring og nordisk energi, om overvåking av energibruken. Overvåkingen skal skje ved hjelp av en nyutviklet energiterminal. Den kan til enhver tid oppgi hvilken energibærer som er mest økonomisk å bruke; olje, gass eller elektrisitet. Morselskapet er for øvrig selvforsynt med disse energibærerne.

Statoil energiterminal utfører også avansert logging av energibruk og utarbeider energirapporter. Terminaler skal plasseres i kontorbygg på Forus i Stavanger, Sandsli i Bergen og i Harstad.

Kontrakten omfatter alle kontorbygg og boliger. Den har en varighet på tre år, beregnet fra 1. juli.

"I forhold til gjeldene avtaler regner Fellestjenester med å spare 7-10 prosent, eller 2-2,5 millioner kroner i året," sier kontraktkonsulent Øystein T. Meidell Dahle.

Han legger til at når det gjelder øvrige deler av verden der Statoil har kontorbygg, varierer prisene på energi alt etter hvilket marked som eksisterer. Mange steder er det monopolleveranser på energi, mens i Norden er markedet blitt liberalisert.

Forbruket av energi ved Statoils kontorsteder og boliger i Norge ligger på rundt 85 gigawatt-timer i året.