Stor mobilisering for Gullfaks fase 2

juni 30, 1999, 09:15 CEST

Rundt 200 personer mobiliseres til en revisjonsstans i høst for å bygge om Gullfaks C slik at plattformen kan produsere gass fra Gullfaks sør.

Arbeidet er knyttet til Gullfaks satellitter fase 2.

Det er under den 14 dager lange revisjonsstansen, med start 15. oktober, at prosjektfolkene setter i gang for fullt på Gullfaks C.

"Hovedoppgaven er å frigjøre plass for to store moduler som er under fabrikasjon," forklarer prosjektleder Torstein Gabrielsen. En prosessmodul og en modul for brønnstrømsmottak – henholdsvis M10 og M19 – bygges nå ved Aker McNulty-verftet i Newcastle i England. Modulene skal installeres høsten 2000.

Til våren har prosjektet behov for en ny 14 dager lang revisjonsstans på Gullfaks C. Denne stansen blir svært omfattende med behov for flotell. Mellom stansene og helt fram til prosjektslutt vil det arbeide cirka 80 personer på Gullfaks C for å utføre integrasjons- og oppkoblingsarbeidet som kreves før oppstart i 2001.

I tillegg skal det utføres arbeid på Gullfaks A-plattformen under revisjonsstansen 1. september. Da mobiliseres 40 mann for å frigjøre plass for installasjon av diverse utstyr, ventiler og rør. I løpet av 2000 blir det kontinuerlige modifikasjoner og installasjoner på plattformen.

"Dette er et intense og krevende prosjekter, der alt arbeid utenom stansene skal gå uten å forstyrre den daglige driften. En av de mange utfordringene vi har foran oss, er blant annet å oppgradere fakkelsystemene på Gullfaks A og C, og slik arbeid er meget værfølsomt og krever spesielt god planlegging," sier Gabrielsen.

Gullfaks satelitt-utbyggingen består av feltene Gullfaks sør, Rimfaks og Gullveig. Utviklingen av satellittene skjer i to faser. Fase 1 kom i produksjon i oktober i fjor da olje fra Gullfaks sør begynte å strømme. Produksjonen fra fase 2, som hovedsakelig er gass, skal etter planen komme i gang 1. oktober 2001.

Utbyggingen av Gullfaks satellitter er den nest største undervannsutbyggingen på norsk sokkel etter Åsgard-utbyggingen.